top of page

СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

За загальними положеннями про спадкування право на спадщину виникає в день відкриття спадщини; спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою; для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини (статті 1220,1222,1270 ЦК України).

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини (частина перша статті 1269 ЦК України).

Таким чином, право на спадщину виникає з моменту її відкриття, і закон зобов'язує спадкоємця, який постійно не проживав зі спадкодавцем, у шестимісячний строк подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Отже спадкоємець, який має намір успадкувати земельну ділянку повинен в шестимісячний строк звернутися до нотаріуса і подати заяву про вступ в спадщину на земельну ділянку.

Місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання померлого.

Якщо таке місце проживання невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини.

Необхідно чітко пам’ятати, що термін звернення до нотаріуса для подання заяви про прийняття спадщини складає шість місяців, пропуск цього строку призведе до того, що нотаріус надасть відмову в прийнятті вами спадщини по причині пропуску строку на звернення щодо прийняття спадщини і ви будете змушені звернутися до суду із заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Вирішуючи питання визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини.

При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, повязані з обєктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Судом не можуть бути визнані поважними такі причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини, як:

 • юридична необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини;

 • необізнаність особи про наявність спадкового майна, похилий вік;

 • непрацездатність;

 • встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини;

 • невизначеність між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину;

 • відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини, несприятливі погодні умови.

Які документи потрібні для спадкування земельної ділянки.

Після спливу 6-місячного строку з дня смерті спадкодавця, необхідно звернутись до нотаріуса, якому було подано заяву про прийняття спадщини, із заявою про видачу Свідоцтва про право на спадщину.

До даної заяви необхідно додати наступні документи:

 • документи, що посвідчують особу спадкоємця (паспорт, ідентифікаційний номер);

 • свідоцтво про смерть спадкодавця;

 • документи, що підтверджують родинний зв'язок спадкоємця зі спадкодавцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження);

 • оригінал документів, які підтверджують право власності спадкодавця на земельну ділянку (державний акт на право власності на земельну ділянку);

 • довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку, які видаються відділами Держгеокадастру.

Відповідно до п. 4.20 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України видача свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку нотаріусом проводиться також за умови отримання витягу з Державного земельного кадастру, у тому числі шляхом безпосереднього доступу до нього.

Нотаріус також перевіряє чи не перебуває земельна ділянка під арештом. Якщо на спадкове майно накладено арешт судовим чи слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту.

Якщо спадкоємцем подано всі необхідні документи, то нотаріус видає Свідоцтво про право на спадщину, а також реєструє право власності спадкоємця у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. З цього моменту особа є повноправним власником успадкованої земельної ділянки.

Що робити коли спадкується земельна ділянка яка знаходиться в оренді?

Потрібно розуміти, що всі права та обов’язки, які належали спадкодавцю на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, переходять до спадкоємців.

Зокрема, до особи, яка набула право власності на земельну ділянку у порядку спадкування, що перебуває у користуванні іншої особи, переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинним договором оренди щодо такої земельної ділянки (ч. 1 ст. 148-1 Земельного кодексу України).

Іншими словами – якщо ви успадкували земельну ділянку, яку спадкодавець за життя передав в оренду, до Вас переходить не лише право власності на цю земельну ділянку, а й обов’язок дотримуватися зобов’язань попереднього власника перед орендарем.

Багато хто запитує чи припиняє дію укладений спадкодавцем договір оренди землі?

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи в порядку спадкування не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст. 32 Закону України «Про оренду землі»).

Тобто, за загальними правилами в разі смерті орендодавця договір оренди землі не припиняється, за виключенням випадків, коли в самому договорі міститься підстава припинення – смерть орендодавця.

Чи потрібно повідомляти орендаря про нового власника землі?

Особа протягом одного місяця з дня набуття права власності на земельну ділянку зобов’язана повідомити про це орендаря (ч. 3 ст. 148-1 Земельного кодексу України ). Утім, договором оренди може передбачатися інший строк, тому варто керуватися й умовами договору.

Повідомлення надсилається орендарю рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.

За бажанням спадкоємців можливо внести зміни до чинного договору землі стосовно інформації про нового орендодавця.

Багатьох спадкоємців земельної ділянки, яка перебуває в оренді не влаштовують умови укладеного договору оренди землі, як вийти з цієї ситуації?

Перш за все необхідно пам’ятати, що смерть попереднього власника земельної ділянки не є підставою для зміни умов договору оренди землі, і даний договір продовжує діяти на тих самих умовах передбачених договором оренди землі.

Новий власник земельної ділянки повинен пам’ятати, що він має право звернутися з офіційною пропозицією до орендаря земельної ділянки і за умови узгодження всіх розбіжностей укласти зміни доповнення чи договір оренди землі в новій редакції.

Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку (ст. 30 Закону України «Про оренду землі»).

Внесення змін до договору підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Дуже часто бувають випадки коли спадкоємці з тих чи інших обставин довго декілька років оформлюють свої права на орендовану земельну ділянку.

Особа яка набула у порядку спадкування право власності на земельну ділянку має право на отримання орендної плати у повному обсязі згідно з умовами договору оренди за період, який фактично її не отримувала. В разі відмови орендаря щодо сплати орендної плати більше ніж за 3 роки, варто звернути увагу на строк позовної давності (це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу) яка становить 3 роки.0 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page