top of page

РОЛЬ «ЗЕМЕЛЬНИХ КОМІСІЙ» У ПРОЦЕСІ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Доволі часто громадяни, які звернулись до сільської, селищної або міської ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в порядку передбаченому ст. 118, 122 Земельного кодексу України, намагаються дізнатись, як же саме і коли буде розглянуто їх звернення. Відповіді чиновників на таке питання – різноманітні, але найчастіше заявник чує приблизно таке формулювання: ваше звернення буде розглянуто на «земельній комісії», а потім на сесії, про результати розгляду звертайтесь через місяць.


Так от, щодо розгляду клопотання на сесії відповідної ради, все достатньо зрозуміло, адже є пряма норма закону, яка вказує що земельні питання розглядаються виключно на сесії відповідної ради (п.34, ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Що стосується місячного терміну розгляду клопотання, то відповідно до ч.5 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Крім вище зазначеного, більш чіткі рамки розгляду звернень встановлюються ст.20 Закону України «Про звернення громадян», яка вказує, що звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.


Таким чином залишається ще один елемент цього «бюрократичного ланцюжка» - «земельна комісія». Тож давайте спробуємо з’ясувати, яка ж її реальна роль у процесі розгляду зазначених клопотань та вплив на прийняття рішень радою.

З самого початку слід відзначити, що комісія з розгляду земельних питань відноситься до постійної комісії відповідної ради, тобто діє постійно протягом терміну повноважень ради і її робота та повноваження базуються на ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Назва такої комісії у кожній раді може відрізнятись, оскільки вона формується депутатами за пропозиціями і може об’єднувати у собі не лише земельні питання, а й містобудівні чи аграрні.

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.


Відповідно до власних повноважень, постійні комісії виконують такі функції:


1) за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.


2) розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.


3) за дорученням ради, голови, відповідно заступника голови районної у місті, районної ради чи першого заступника, секретаря сільської, селищної, міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради органів, а також подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.


4) у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.


Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.


Таким чином, як ми бачимо, повноваження «земельної комісії» лежить у зовсім іншій площині відносно звернень, які надходять від громадян з проханням надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або ж затвердити проект землеустрою та передати ділянку у власність (або користування).

Більше того Земельним кодексом України чітко визначені перелік документів, які необхідно подати у випадку наміру скористатись своїм правом на отримання земельної ділянки та підстав, за яких громадянину може бути відмовлену у задоволенні такого клопотання. Що стосується підготовки таких матеріалів на розгляд сесії ради, то це повноваження посадових осіб, які відповідають за реалізацію згаданих повноважень, згідно власних посадових інструкцій.


Отже «земельні комісії» виступають скоріш за все додатковими буферними зонами між громадянином та органом уповноваженим на розгляд земельних питань (сесія ради). Той факт, що посадові особи місцевого самоврядування перш ніж винести на розгляд сесії чітко регламентоване законодавством питання, направляють його на розгляд постійної комісії, говорить лише про уявний розподіл відповідальності за прийняття рішень і жодним чином не має відношення до порядку встановленого законодавством.

Ця стаття жодним чином не має на меті принизити, або зменшити роль постійних комісій ради, які відповідають за розгляд земельних питань, вони необхідні і важливі в багатьох інших аспектах, але все ж таки кожен повинен займатись своїм і громадяни мають розуміти, що закон «не як дишло…..».


Шановні учасники групи «Земельний фонд України», не витрачайте свій дорогоцінний час на з’ясовування першопричин бюрократії. Довірте цю справу фахівцям нашої групи, адже ми маємо всі необхідні можливості аби надати якісну консультацію та кваліфіковану допомогу кожному, хто має намір розібратись з колізіями земельного законодавства та реалізувати свої, законом передбачені права у сфері земельних відносин.1 просмотр0 комментариев

留言


bottom of page