top of page

Підтримка держави в сфері будівництва. Програма отримання житла ВПО

В умовах воєнного стану необхідно підтримувати функціонування всіх сфер суспільного та економічного життя країни. Адже ми повинні розуміти, що вносимо неоціненний вклад в економіку країни працюючи та підтримуючи роботу підприємств та бізнесу, оскільки це і поповнення бюджету податками, забезпечення робочими місцями громадян, виготовлення продукції для власного споживання та експорту.

Зараз держава намагається підтримувати підприємців та громадян та забезпечити нормальну роботу всіх структур і сфера будівництва не стала виключенням. З початком активних бойових дій на території України було призупинено роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а отже, і зупинено надання дозвільних документів у сфері будівництва проте з 17 березня Мінрегіон прийняли рішення відновити роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ( далі – ЄДЕССБ) на території України, де не ведуться активні бойові дії, зокрема:

завантаження проектної документації на будівництво об’єктів,

проведення експертизи об’єктів,

видача містобудівних умов та обмежень,

отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт та інших,

прийняття об’єктів в експлуатацію.

Окрім відновлення роботи ЄДЕССБ набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність» від 3 травня 2022 р. № 530., якою було внесено зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 та передбачено, що під час воєнного стану та протягом наступних 90 календарних днів після його припинення або скасування за рішенням суб’єкта нормування розроблення, затвердження, реєстрація, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, може здійснюватися у спрощеному порядку, відповідно до якого:

  1. будівельні норми та зміни до них розробляються відповідно до потреб воєнного часу з дотриманням основних принципів державної політики у сфері нормування у будівництві та дотриманням основних вимог до будівель і споруд під час проектування, будівництва та експлуатації об’єктів;

  2. будівельні норми та зміни до них розробляються суб’єктом нормування із залученням у разі потреби представників інших центральних органів виконавчої влади, фахівців та науковців у відповідних сферах (за згодою), в тому числі постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів суб’єкта нормування;

  3. у разі потреби проект будівельних норм разом із пояснювальною запискою надсилається на погодження заінтересованим органам. Проекти будівельних норм погоджуються із заінтересованим органом у триденний строк. Якщо в зазначений строк заінтересований орган не надіслав листа з викладенням своєї позиції щодо проекту будівельних норм, такі будівельні норми вважаються погодженими без зауважень;

  4. розроблений проект будівельних норм або змін до них затверджується суб’єктом нормування відповідно до повноважень щодо нормування у будівництві, при цьому передбачені пунктами 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23 цього Порядку процедури та документи не вимагаються;

  5. у разі потреби суб’єктом нормування визначається строк дії та строк набрання чинності будівельними нормами і змінами до них, що затверджуються у спрощеному порядку (в цілому або окремих положень);

  6. будівельні норми та зміни до них протягом одного місяця з дня їх затвердження підлягають реєстрації шляхом внесення запису до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

  7. розміщення текстів будівельних норм на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва здійснюється без актуалізації документа в останній редакції із внесеними змінами.

Ба більше новими змінами передбачено, що державні та галузеві будівельні норми розробляються відповідно до основних принципів державної політики у сфері нормування у будівництві, визначених статтею 4 Закону України «Про будівельні норми», та повинні забезпечувати дотримання основних вимог до будівель і споруд під час проектування, будівництва та експлуатації об’єктів відповідно до статті 7-2 зазначеного Закону.

Згідно статті 7-2 Закону України « Про будівельні норми», Під час проектування, будівництва та експлуатації об’єктів повинно бути забезпечено дотримання основних вимог до будівель і споруд з урахуванням їх функціонального призначення.

Під час будівництва та експлуатації будівель та споруд необхідно забезпечити:

пожежну безпеку будівлі та споруди;

захист механічному опору та стійкість (споруди повинні бути запроектовані і побудовані таким чином, щоб навантаження, що діятимуть на них під час будівництва і експлуатації, не призводили до руйнування всієї будівлі або її частини, значної деформації будівлі чи споруди);

захист від шуму та вібрації;

гігієни, здоров’я та захисту довкілля (будівлі і споруди повинні бути запроектовані і побудовані таким чином, щоб протягом усього життєвого циклу вони не становили загрози гігієні або здоров’ю та безпеці працівників, мешканців чи сусідів та не справляли значного впливу на якість довкілля або на клімат під час їх будівництва, експлуатації та знесення)

безпеку і доступність під час експлуатації;

енергозбереження та енергоефективність (будівлі і споруди, їх системи опалювання, охолодження, освітлення та вентиляції мають бути запроектовані і побудовані таким чином, щоб кількість енергії, що використовується під час експлуатації, була низькою, з урахуванням потреб мешканців та кліматичних умов місця розташування будівлі або споруди. Будівлі і споруди також повинні бути енергозберігаючими та потребувати якомога менше енергії під час будівництва та демонтажу);

стале використання природних ресурсів ( сюди відноситься: раціональне використання природних ресурсів, довговічне використання об’єкту, використання екологічно сумісних сировинних і вторинних матеріалів у будівлях і спорудах);

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житла.

Як повідомив Міністр розвитку громад та територій близько 6,5 були змушені оселитися на безпечних регіонах нашої держави. Тож задля забезпечення осіб, які потребують прихистку Кабінет міністрів України прийняв Постанову « Про деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

Згідно Постанови Внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів.

Потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.

Варто наголосити, що житлові приміщення надаються з урахуванням потреби різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

Для того, щоб встати на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житла необхідно звернутись з відповідною заявою до відповідного органу місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - відповідної військово-цивільної адміністрації у межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку.

Відповідна зава подається заявником особисто або через законного представника до якої необхідно надати наступні документи:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України ( У разі подання заяви через представника також необхідно надати документи, що посвідчують особу представника та копію довіреності).

копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

За результатами розгляду поданої заяви відповідним органом приймається рішення:

Рішення про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання;

Рішення про відмову у взятті внутрішньо переміщеної особи на облік;

Законодавством передбачено вичерпний перелік підстав для відмови у взятті на облік це може:

Неподання необхідного пакета документів

Подання документів, що містять недостовірні відомості

А для тих, хто став на облік та отримав житло у тимчасове користування повідмляємо, що житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб безоплатно надаються внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей у тимчасове користування на строк до одного року з можливістю продовження на наступний строк у разі відсутності змін у їх статусі та якщо вони не набули іншого місця проживання.

Завершуючи хотілось б сказати, що будівельна галузь готова в умовах воєнного стану працювати на благо України, посилюючи її економіку та наближаючи нашу перемогу. Будуючи нові будинки держава також турбується про громадян, які втратили житло та змушені шукати прихисту в інших регіонах нашої країни.

З повним тестом описаних постанов Ви можете ознайомитись за посиланням:

а в разі отримання консультацій Ви можете звертатися до адміністратора групи - Сергія Коновалова, написавши йому в особисті повідомлення.72 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page