top of page

Право постійного користування земельною ділянкою

Право постійного користування земельною ділянкою відноситься до тих прав, які можуть бути успадковані (Постанова ВСУ від 11.12.2019 року, справа № 188/1124/15-ц).


Право постійного користування землею - це право володіння й користування зем. ділянкою, що перебуває в державній або комунальній власності без встановлення терміну (ст. 92 ЗК України).


Суб’єктний склад осіб, які можуть володіти правом постійного користування визначено у ч. 2 ст. 92 ЗК України. В редакції ЗК України від 01.01.2002 р. фіз.особи були виключені з переліку осіб, що мають право постійного користув-я землею. Проте кодексом не передбачено припинення набутого права постійного користування. Так, пунктом 6 розділу Х ЗК України було встановлено, що гр., які мають у постійному користуванні зем. ділянки, за цим кодексом не можуть мати їх на такому праві та повинні до 01.01.2005 р переоформити право власності або право оренди на них відповідно до встановленого порядку.


Рішенням Конституційного Суду України від 22.09.2005 року № 5-рп/2005 (у справі про постійне користування зем. ділянками) положення п. 6 розділу Х ЗК України були визнані неконституційними (у частині зобов’язання переоформити право постійного користування земельною ділянкою) і втратили чинність.


Отже, чинне законодавство не передбачає припинення права постійного користування зем.ділянками фіз.осіб в силу того, що фіз.особи не згадані законом серед суб’єктів права постійного користування та у зв’язку з непереоформленням відповідного права. Указана позиція також була підтримана ВП ВС у Постанові від 16.10.2019 року у справі №663/1738/16-ц.


На даний час в законодавстві існує величезна прогалина з приводу спадкування права постійного користування зем.ділянкою.

Але!!! суд повинен враховувати, що вирішення колізій у законодавстві завжди має тлумачиться на користь особи (Рішення ЄСПЛ " Щокін проти України").


11.12.2019 р. Верховний КЦС у справі №188/1124/15-ц сформував позицію, відповідно до якої право постійного користування зем.діл. належить до тих прав, які можуть бути успадковані, тобто до спадкування права постійного користування застосовується аналогія як щодо права довічного успадковуваного володіння (188/1124/15-ц від 11.12.2019 р.).


Згідно ст. 81, 131 ЗК України громадяни мають право набувати у власність зем.діл. на підставі прийняття спадщини, міни, дарування та інших цивільно-правових угод.


Нормами ст.141 ЗК України передбачені підстави припинення права користування зем.діл., серед яких смерть суб’єкта права користування (постійного користування) земельною ділянкою не передбачена.


Згідно положень ст. 1218 ЦК України, до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.


Відтак, право постійного користування земельною ділянкою переходить до спадкоємця за загальними правилами спадкування.


В разі виникнення питань щодо спадкування права постійного користування земельною ділянкою, фахівці Земельний фонд України нададуть Вам консультацію та юридичну допомогу у вирішенні Ваших питань.1 просмотр0 комментариев

Comments


bottom of page