top of page

ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЙОГО ПРАВ І СВОБОД

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ГАРАНТУЄ КОЖНОМУ ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЙОГО ПРАВ І СВОБОД У МЕЖАХ КОНСТИТУЦІЙНОГО, ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ.

Забезпечення виконання судового рішення є обов'язком держави, яка повинна забезпечувати ефективні системи виконання судових рішень, а також функціонування цих систем у такий спосіб, щоб доступ до них мала кожна особа, на користь якої ухвалено обов'язкове судове рішення.

Виконання судового рішення є однією із складових частин права на справедливий суд та процесуальною гарантією доступу до правосуддя. Як передбачено ст. 129-1 Конституції України судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. Специфічним повноваженням адміністративних судів, врегульованим ст. 382 КАС України, є можливість здійснення судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах.

Проаналізувавши положення ст. 382 КАС України, можна виокремити три процесуальні форми судового контролю за виконанням рішення суду, які може застосувати адміністративний суд, а саме: 1) зобов’язання суб’єкта владних повноважень надати звіт про виконання судового рішення; 2) накладення штрафу за невиконання судового рішення в сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму 3) розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органу державної виконавчої служби, приватного виконавця в порядку, визначеному ст. 287 КАС України. Важливо відзначити, що встановлення судового контролю є правом, а не обов’язком суду, а рішення про встановлення контролю шляхом подання звіту або накладення штрафу на суб’єкта владних повноважень може прийматись судом за власною ініціативою або за клопотанням сторони у справі. Підставою для застосування вказаних форм судового контролю є саме невиконання судового рішення, ухваленого на користь особи- позивача.

Судовий контроль за виконанням судового рішення полягає в перевірці судом належного, точного та своєчасного виконання судового рішення в спосіб отримання звіту про таке виконання або спонукання до виконання судового рішення через визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із невиконанням судового рішення у справі. Наявність судового контролю за виконанням судового рішення передбачає безпосереднє виконання останнього й виключає можливості подання окремого позову, предметом якого є протиправні дії чи бездіяльність суб'єкта, який має виконати таке рішення.

***Судовий контроль за виконанням судових рішень ***в адміністративному процесі є засобом зміцнення законності, ефективною гарантією досягнення завдань судового розгляду, а також додатковим інструментом впливу.

Право на судовий захист передбачає й конкретні гарантії, які закріплені на законодавчому рівні, ефективного поновлення в правах, якщо ті були порушені, шляхом здійснення правосуддя. Одним із дієвих засобів впливу на стан виконання судових рішень уважають судовий контроль, який в Україні здійснюють у порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про виконавче провадження".

Ефективність судової системи характеризується не лише оперативністю й законністю вирішення правових конфліктів, а й ступенем виконання винесених судами рішень. Судові органи виконують не тільки функції арбітражу, а і є гарантами поновлення законних прав та інтересів осіб, що звернулися до суду.

*********Ми створені для того, щоб допомогти громадянам України розібратися із труднощами земельних відносин. *********

***Наша ціль та завдання - це швидка та оперативна юридична допомога та консультація для усіх громадян України, що потрапили у складну ситуацію. Наші спеціалісти готові запропонувати варіанти розв'язання Вашої проблеми та допомогти вирішити будь-яке питання, у межах правового поля. ***

***Незабувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій.0 просмотров0 комментариев
bottom of page