top of page

Право користувача на посіви

Цикл виробництва сільгосппродукції є досить тривалим. Саме тому при встановленні договірних відносин щодо користування землею сторони передбачають такий строк дії договору, який би дав можливість орендареві зібрати врожай.

Та часто трапляється, коли договір припиняється достроково – наприклад, розривається за згодою сторін чи у судовому порядку. Або ж взагалі визнається недійсним за ініціативою однієї із сторін. При цьому орендар вже обробив земельну ділянку та висадив сільгоспкультуру, урожай якої треба збирати через місяць або декілька. Тож в якому випадку орендареві потрібно відстояти своє право на врожай чи хоча б повернути вкладене?

З одного боку, згідно зі статті 34 Закону про оренду землі у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві ділянку на умовах, визначених договором. При цьому орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

Наведена норма дає підстави деяким фахівцям стверджувати, що орендар у будь-якому випадку зобов'язаний повернути земельну ділянку по припиненню договору оренди землі. При цьому орендодавець не зобов’язаний відшкодовувати орендареві витрати на сівбу чи обробіток земельної ділянки, якщо на момент припинення договору оренди землі урожай ще не зібрано.

Однак, з іншого боку, особливості виникнення права власності землекористувача на посіви і насадження визначені як Цивільним кодексом України, так і Земельним кодексом України, а також положеннями бухгалтерського обліку. Так, зі статті 189 Цивільного кодексу України слідує, що продукцією, плодами та доходами є все, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю. При цьому відповідно до статті 775 Цивільного кодексу України наймачеві належить право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані ним у результаті користування річчю, переданою у найм.

У п. «б» ч.1 статті 95 Земельного кодексу України закріплено, що землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію.

Отже, посіви сільгоспкультур є активами орендаря його власністю та відображаються у його балансі за вартістю.

*Таку ситуацію можна вирішити в позасудовому порядку.


Якщо орендодавець згоден на мирне врегулювання цієї ситуації, орендар може погодити один із наступних варіантів поведінки:

орендодавець не чинитиме перешкод у зборі врожаю орендарем, у тому числі до закінчення його збору не передаватиме землю в користування новому орендареві. При цьому справедливо, щоб орендар сплатив орендодавцеві плату за користування землею за цей період;

орендодавець придбає посіви на підставі договору купівлі-продажу. У випадку, коли власник земельної ділянки планує і надалі здавати її в оренду і вже навіть підшукав потенційного орендаря, викупити посіви може і такий майбутній орендар.

Або ж використовувати судові засоби захисту.

Якщо орендодавець відмовлятиметься врегулювати спір у добровільному порядку та вчинятиме дії, направлені на самостійний обробіток ділянки або передачу її в користування іншій особі, орендар вправі звернутися до суду за захистом своїх прав. Як свідчить аналіз судової практики, у цій сфері переважають такі позовні вимоги:

визнання права власності на урожай певного року, який достигає на чітко визначених земельних ділянках; ** **визнання права власності на посіви сільськогосподарських культур на певних земельних ділянках; стягнення збитків, заподіяних неправомірними діями по заволодінню посівами, у розмірі вартості вирощеного врожаю як варіант – у вигляді упущеної вигоди від реалізації такого врожаю

За відсутності на сьогоднішній день однозначних законодавчих норм та нестабільності судової практики із розглядуваного питання, порадою буде врегулювати його чітко і однозначно у договорі оренди землі.

Подібні застереження варто включити як у нові договори оренди землі, так і у вже діючі. Впевнені, що такий превентивний захід допоможе у майбутньому зекономити час та гроші на судовий розгляд спорів із цього питання.

*Власникам землі які звертаються до нас за допомогою спеціалісти Земельного фонду України нададуть більш розгорнуті консультації з питань, Які Вас цікавлять.4 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page