top of page

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 20 жовтня 2021 р. № 1098

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Вказаною Постановою вносяться зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, в тому числі:

  • ***до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 ***

! Зміни, полягають в тому, що під час проведення інвентаризації земельних ділянок та виявлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, вони можуть виправлятися.

! Якщо під час інвентаризації виявлені помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру щодо меж земельних ділянок, на кадастрових планах відповідних земельних ділянок зазначаються виправлені відомості про них, а саме існуючі межі земельних ділянок, існуючі координати поворотних точок меж земельної ділянки та пропозиції щодо виправлення меж земельних ділянок, проектні координати поворотних точок меж земельної ділянки.

! Кадастрові плани земельних ділянок з виявленими помилками погоджуються з власниками таких земельних ділянок (якщо земельна ділянка перебуває в користуванні — також із землекористувачем) до внесення змін до відомостей до Державного земельного кадастру.

!Тобто тільки за умови погодження з власниками/землекористувачами виправлених помилок, відомості про нові межі вносяться до Державного земельного кадастру.

!Усунення численних помилок у Державному земельному кадастрі відповідно до вказаного Порядку дасть змогу мінімізувати кількість земельних ділянок з накладками на Публічній карті.

! З’являється порядок усунення помилок геометрії земельних ділянок.

Коротенько про основні моменти, які вносять зміни та стосуються Порядку

**1) з’являються нові терміни: **

«Державна інвентаризація земель та земельних ділянок - інвентаризація земель, яка проводиться з метою формування земельних ділянок усіх форм власності, визначення їх угідь та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру”

«Об’єкти державної інвентаризації земель та земельних ділянок є несформовані земельні ділянки та земельні ділянки, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі»

2) визначаються межі (місце) проведення інвентаризації

«Державна інвентаризація земель та земельних ділянок проводиться в межах адміністративно-територіальних одиниць окремих земель та земельних ділянок»

3) вказуються вихідні дані, які мають бути використані при інвентаризації земель

«Вихідними даними для проведення інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок є:

матеріали з Державного фонду документації із землеустрою;

відомості з Державного земельного кадастру в паперовій та електронній (цифровій) формі, у тому числі Поземельної книги; книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі; електронних документів, що містять відомості про результати робіт із землеустрою;

містобудівна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;

планово-картографічні матеріали, в тому числі ортофотоплани…»

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

копії документів, які посвідчують речові права на земельну ділянку або підтверджують сплату земельного податку;

наказ Держгеокадастру або територіального органу Держгеокадастру (у разі проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок);

графічні матеріали відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених

статтею 122 Земельного кодексу України, на яких зазначено місце проведення робіт з державної інвентаризації земель, орієнтовну площу та кадастровий номер суміжної земельної ділянки (у разі проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок).

Під час проведення інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок можуть використовуватися матеріали дистанційного зондування землі, лісовпорядкування, проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, схеми формування екомережі, програми у сфері формування, збереження та використання екомережі»

4) вказується підстава проведення інвентаризації земель:

«Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення власників (розпорядників) земельних ділянок або рішення сільських, селищних, міських рад. Рішення про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення приймається у порядку, визначеному статтею 35 Закону України “Про землеустрій”»

“Інвентаризація масиву земель сільськогосподарського призначення, не менш як 75 відсотків земель якого належить одній або декільком особам на праві власності або користування, може проводитися за відсутності рішення органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, або рішення сільської, селищної, міської ради, яка представляє інтереси територіальної громади, на території якої розташований масив»

5) вказується механізм та суть (мета) проведення інвентаризації земель

«Окремо складаються переліки земельних ділянок (земель), відповідно до яких готуються пропозиції щодо узгодження даних, отриманих за результатами проведення інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок, з інформацією, що міститься в документах, що посвідчують право на земельну ділянку, та в Державному земельному кадастрі:

наданих у власність (користування) з присвоєнням кадастрових номерів;

наданих у власність (користування) без присвоєння кадастрових номерів;

не наданих у власність та користування у розрізі угідь;

що використовуються без документів, які посвідчують речові права на них, крім проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок;

що використовуються не за цільовим призначенням, крім проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок;

нерозподілених, невитребуваних земельних часток (паїв), крім проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок;

відумерлої спадщини, крім проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок.

Пропозиції щодо узгодження даних не складаються у разі проведення державної інвентаризації земель та земельних ділянок.”;

6) вказуються шляхи усунення помилок, допущених в Державному земельному кадастрі

«За результатами проведення інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок виконавцями розробляється технічна документація відповідно до статті 57 Закону України “Про землеустрій”.

У разі виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру щодо меж земельних ділянок та/або інших відомостей про земельні ділянки, на кадастрових планах відповідних земельних ділянок зазначаються виправлені відомості про них, а саме існуючі межі земельних ділянок, існуючі координати поворотних точок меж земельної ділянки та пропозиції щодо виправлення меж земельних ділянок, проектні координати поворотних точок меж земельної ділянки.

!! Кадастрові плани земельних ділянок, помилки у відомостях Державного земельного кадастру щодо яких виправляються, погоджуються з власниками таких земельних ділянок (якщо земельна ділянка перебуває в користуванні - також із землекористувачем) до внесення змін до відомостей до Державного земельного кадастру»

***- до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020р. № 1113 “Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин” ***

З текстом Постанови можна ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/.../pro-vnesennya-zmin-ta...

Земельний фонд України бажає вам міцного здоров’я та життєвого позитиву.

Фахівцями Земельного фонду України завжди висвітлюються самі актуальні для вас земельні теми.

Ми намагаємося одними із перших ознайомлювати вас з останніми новинами у сфері землеустрою та інформуємо про всі зміни, які відбуваються в Законодавстві.

Спеціалісти фонду працюють як в групі, відповідаючи на коментарі під публікаціями в стрічці, так і індивідуально, надаючи послуги та консультації з будь яких питань пов’язаних із нерухомим майном, оформленням спадщини, укладання договорів оренди чи оформлення права власності на земельні ділянки.

Кожна ваша перемога в досягненні поставленої мети, позитивно вирішені складні питання, в яких фахівці фонду приймали безпосередню участь, підбадьорюють та додають сил і впевненості в фаховій діяльності ЗФУ.0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comentarios


bottom of page