top of page

Порядок введення земельної ділянки до статутного капіталу.

Порядок формування майна фермерського господарства міститься в установчих документах ФГ. Дане положення знайшло своє відображення у частині 4 статті 1 Закону України « Про фермерське господарство»).

Згідно ст. 19,20 ЗУ « Про фермерське господарство», до складу майна ФГ можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу.

Майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на визначений у Статуті термін.

У власності фермерського господарства може перебувати будь-яке майно, в тому числі земельні ділянки, житлові будинки, господарські будівлі і споруди, засоби виробництва тощо, яке необхідне для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і набуття якого у власність не заборонено законом.

На сьогоднішній день законодавством не передбачено чіткої процедури передання юридичній особі майна фізичної особи. Проте дана процедура має бути зазначена у Статуті юридичної особи.

**Для введення до статутного капіталу земельної ділянки, іншого майна у Статуті необхідно бути зазначено: **

 підстава для внесення майнових прав;

 підстава для передачі майнового права та строк складання такого документу;

 порядок визначення грошової оцінки майнового права як вкладу до складеного капіталу;

 строк передачі майнового права ;

 порядок повернення майнового права засновнику/члену.

Щоб передати майно до статутного капіталу , потрібно внести зміни до відомостей, що містяться в обох реєстрах: речових прав на нерухоме майно і Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Порядок передачі земельної ділянки можна розділити на декілька етапів:

1. Підготовка рішення/ протоколу Загальних зборів юридичної особи про збільшення розміру статутного капіталу.

На цьому етапі зазначається: учасник, який вносить до статутного капіталу майно, грошова оцінка майна, сума грошового вкладу, на який планується збільшення статутного капіталу, строк, протягом якого майно має бути передане.

2. Передача майна.

Передача майна до статутного капіталу здійснюється шляхом підписання акту приймання-передачі. Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про нотаріат», підписи на акті засвідчуються нотаріально, а текст викладається на спеціальних нотаріальних бланках.

Також з моменту підписання акту приймання-передачі необхідно провести державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Держана реєстрація здійснюється у порядку передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127.

Згідно п.48 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) подаються:

  1. документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

  2. акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

3)рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);

  1. письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності);

  2. письмова згода суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у випадках, передбачених законом.

*3. Фінальним етапом є внесення відомостей до реєстру юридичних осіб. *

Для внесення відомостей необхідно протокол Загальних зборів (рішення учасника) про затвердження нового розміру статутного капіталу та викладення статуту в новій редакції ( у разі якщо розмір статутного капіталу вказувався у статуті).

Ось приблизно таким чином здійснюється процедура введення земельної ділянки до статутного капіталу. Тому враховуючи складність даної операції радимо Вам звертатись до фахівців Земельного Фонду України, які якісно та швидко допоможуть у вирішенні будь-яких земельних питань.951 просмотр1 комментарий

1 Comment


Lion Falcon
Lion Falcon
Dec 15, 2023

Згідно **зі**ст. 19,20 ЗУ « Про фермерське господарство»

Згідно **з** п.48 Порядку державної реєстрації речових прав

Виправте, будь ласка 🇺🇦

Like
bottom of page