top of page

Поновлення договору оренди землі

Поновлення договору оренди землі та переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк.


ЗУ "Про оренду землі" передбачає, що в разі закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який належним чином виконував свої обов’язки має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі.

В свою чергу Земельний кодекс України передбачає можливість поновлення договору оренди землі на той же строк на тих же умовах.


Дані поняття не є тотожними.


Поновлення договору оренди землі на той же строк на тих же умовах.

Стаття 32 – 2 ЗУ «Про оренду землі» передбачає, що поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 126-1 Земельного кодексу України.


Умови ознаки та особливості:

Договором оренди землі, договором може встановлюватися умова щодо поновлення договору.

Якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах.

Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до ДРРП заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

У разі відсутності заяви про виключення з ДРРП відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк.

Суть поновлення договору оренди полягає в тому, що орендар продовжує користуватися З/Д після закінчення строку оренди, а орендодавець відповідно, не заперечує проти поновлення договору оренди.

обов’язкова умова з боку орендаря – належне використання З/Д, належне виконання зобов’язань за договором оренди, продовження використання землі після закінчення строку дії договору.

неможливість внесення змін до договору, оскільки він поновлюється на тих же умовах.

воля орендодавця може виражатись «мовчазною згодою».


Переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк.

Стаття 33 ЗУ «Про оренду землі» передбачає переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк.


Умови ознаки та особливості.


Після закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк.

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.

У разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця З/Д протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на З\Д.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.

При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди.

За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.


У разі смерті орендодавця перебіг строків, визначених частинами другою і п’ятою цієї статті, зупиняється до моменту повідомлення орендаря про перехід права власності на земельну ділянку.

З дня, коли орендарю стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку до спадкоємця або територіальної громади, перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням строку, що минув до їх зупинення.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді.


Власникам\користувачам землі, які звернуться до нас за допомогою, спеціалісти Земельний фонд України підготують більш детальні консультації.2 просмотра0 комментариев

Kommentare


bottom of page