top of page

ПОДВІЙНА РЕЄСТРАЦІЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Доброго дня друзі! Сьогодні поясню, що таке подвійна реєстрація ділянки, та яка відповідальність.

До 2013 року договори оренди землі зауважимо не право оренди, а саме договори оренди землі реєструвалися в Державному підприємстві «Центр ДЗК». Та строк дії договору починав обчислюватись саме з моменту реєстрації договору оренди.

Зі зміною земельного законодавства на початку 2013 року місцеві органи земельних філій Державного підприємства «Центр ДЗК» припинили реєструвати договори оренди землі. Натомість державній реєстрації підлягало вже право оренди, а не договори в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Тас строк дії договору починався обчислюватись з моменту його укладення, але право орендаря на використання зем.ділянки виникає лише з моменту реєстрації цього права в ЄДРРП. Таким чином законом врегульовано маніпуляції орендарів щодо незаконного подовження строку використання земельних ділянок. Це більшою мірою спрямовано на захист прав орендодавців

Ще з 2013 року, відколи почав працювати новий реєстр речових прав на нерухоме майно, окремі недобросовісні орендарі почали вдаватись до незаконної реєстрації в новому реєстрі права оренди на земельні ділянки, які перебували в оренді інших осіб, скориставшись відсутністю відомостей про реєстрацію договорів оренди земельних ділянок в новому реєстрі.

У такій ситуації, добросовісний орендар, який уклав договір оренди раніше, зазвичай оскаржував реєстрацію права оренди недобросовісного орендаря та подавав до суду адміністративний позов, в якому просив визнати незаконними дії реєстратора щодо реєстрації права оренди нового орендаря.

Наразі, Велика Палата Верховного Суду дійшла певного консенсусу щодо того, що спори про «подвійну» реєстрацію права оренди землі є спорами про право та не підлягають вирішенню адміністративними судами, навіть якщо предметом спору є визнання незаконним та скасування рішення державного реєстратора або нотаріуса про реєстрацію права оренди, а підлягають вирішенню в порядку цивільного або господарського судочинства.

Для первинного орендаря речові права на земельну ділянку, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за умови реєстрації такого права відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення. Згідно зі ст. 125 Земельного кодексу України право на оренду земельної ділянки виникало після укладення договору та його держреєстрації.

Таким чином до 2013 року договір оренди землі набирав чинності після його реєстрації.

Проте з різних причин процес держреєстрації договорів оренди до 2013 року був дуже тривалим. Як наслідок – дата укладання та дата держреєстрації договору оренди суттєво відрізнялися. Відповідно, виникали спори – з якої дати рахувати перебіг строку оренди.

Тому первинний орендар рахував початок оренди з дати держреєстрації договору, а власник землі (орендодавець) – з дати його укладання. Тобто перший вважав, що його право оренди спірної землі ще триває, натомість другий – що земля не перебуває в оренді, і він може передати її в оренду іншому підприємству.

З іншого боку, аналізована ситуація могла бути наслідком шахрайських дій власника землі або первинного орендаря. Наприклад, власник, розуміючи, що його ділянка перебуває в оренді первинного орендаря, з метою (вірогідно) отримання додаткового зиску – навмисно передав землю в оренду іншому сільгосппідприємству. Сподіваючись, що в разі виникнення між орендарями спору він залишиться в стороні. Або первинний орендар підробив підпис власника на договорі оренди (додатковій угоді), виправив дату укладання чи строк дії договору, тощо.

В ситуації, коли орендарям стало відомо, що має місце подвійна оренда – вони мають припинити використання спірної землі і розібратися, чиє право оренди є дійсним. Якщо ж розібратися самостійно не зможуть – звернутися до суду.

Подвійна реєстрація є наслідком недобросовісних дій або орендодавця, який знає про діючий договір оренди землі первісного орендаря і бажає передати свою землю в оренду якомога вигідніше іншому орендареві, або є наслідком умисних дій іншого орендаря, який хоче заволодіти правом користування землею і вдається до віртуозних способів, залучаючи до цього суб'єктів реєстраційної діяльності, які в свою чергу діють або умисно або допускають професійне недбальство, тим самим породжують виникнення подвійної оренди.

Власникам землі які звертаються до нас за допомогою спеціалісти Земельний фонд України зможуть надати більш розгорнуті консультації з питань які вас цікавлять.1 просмотр0 комментариев

Comments


bottom of page