top of page

Податкове законодавство в умовах війни

Обновлено: 22 июл. 2022 г.

Юрист Земельного Фонду України,

Ірина Назаренко

Податкове законодавство з моменту введення військового стану в Україні зазнало значних змін та було максимально швидко адаптовано до військового стану в країні. В даній публікації розглянемо, які саме зміни зазнало податкове законодавство для бізнесу під впливом військової агресії російської федерації.

Військово-податкове адміністрування

Законом України № 2120-ІХ від 15.03.2022 р. на період воєнного стану було зупинено перебіг податкових строків, зокрема строків давності, передбачених ст. 102 ПК України. Таке саме зупинення податкових строків передбачено і п. 69.9 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України.

Передбачено, що пеня за ст. 129 ПК України не нараховується, а нарахована - підлягає списанню, якщо таке порушення є результатом введення воєнного стану. Одночасно з цим шкода заподіяна бездіяльністю контролюючого органу спричиненою воєнним станом, відшкодуванню не підлягає.

Мораторій на податкові перевірки, встановлений у 2020 році у зв'язку з пандемією COVID-19 зупинено і замінено іншим аналогічним мораторієм на період воєнного стану.

Законом 2142-ІХ від 24.03.2022 р. у п. п. 69.2 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПК України передбачено, що на час воєнного стану податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Виключенням з цієї заборони є фактичні перевірки та камеральні перевірки у зв'язку із бюджетним відшкодування, перевірками декларацій платників єдиного податку 4-ї групи.

Однак вже 12.05.2022 р. було прийнято та підписано в цілому законопроект № 7360, яким відновлено і документальні перевірки податкової звітності.

У зв'язку із встановлення цінового регулювання на деякі товари, податковій надано право під час воєнного стану здійснювати контроль і спостереження за дотриманням встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки. Такий контроль здійснюється шляхом проведення фактичних перевірок. Підстав для неї, поки що, лише дві: письмова заява споживача та отримання інформації від інших органів.

Законом 2142-ІХ від 24.03.2022 р. було передбачено, що у випадку відсутності можливості у платника податків виконати податкові обов'язки (будь-які) через бойові дії чи введення військового стану, такий платник податків має їх виконати протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану. А фізичні особи, що безпосередньо приймають участь у відсічі збройної агресії - протягом 1 місяця з дня появи такої можливості.

Проте законопроектом № 7360, прийнятим 12.05.2022 р. ці строки змінили: 6-місячний строк для бізнесу скорочено до двох місяців. А для платники податків - фізичних осіб навпаки - збільшено до 60 днів.

На період воєнного стану дозволено подавати звітність та іншу документацію у паперовій формі.

Виправлення помилок у поданих деклараціях без штрафів можливо лише до 20.07.2022 р.

Перебіг строків щодо взяття податковою на облік платника податків також зупинено. Через блокування реєстрів, які зараз щойно починають відновлюватись.

Усі операції з добровільної передачі чи примусового відчуження майна на користь Збройних Сил України, інших воєнізованих формувань чи державних органів не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування (зокрема щодо підакцизних товарів).

Для забезпечення потреб оборони військово-цивільним адміністраціям надано право звільняти майно з під податкової застави у спрощеному порядку.

Також передбачено порядок дій, у випадку втрати первинних бухгалтерських документів через бойові дії чи окупацію. Так платник має подати до податкової звернення у довільній формі про неможливість вивезення первинних документів або їх знищення. Після цього він отримує імунітет від перевірок зазначених періодів. А показники фінансової звітності не можуть бути піддані сумніву лише через відсутність підтверджуючих первинних документів. При цьому запроваджується презумпція правомірності дій платника податків, а їх неправомірність має доводити фіскальна служба. Якщо все ж таки з цього приводу податкова винесе податкове повідомлення-рішення, то до винесення остаточного рішення по процедурі оскарження контролюючий орган не може піддавати сумніву показники податкової звітності.

Податок на доходи фізичних осіб

Для врегулювання питання оподаткування безоплатно отриманих товарів у якості благодійної чи гуманітарної допомоги, законодавцем у п. п. 165.1.54 ст. 165 та п. п. 170.7.2 ст. 170 ПК України було передбачено, що суми благодійної допомоги не включаються до складу оподатковуваного доходу фізичної особи, якщо такими особами є учасники бойових дій чи чинні працівники і службовці воєнізованих формувань та правоохоронних органів, працівники підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, фізичних осіб, що мешкають у населених пунктах, де велись бойові дії чи вимушених переселенців.

Також законодавцем встановлено, що фізичні особи - підприємці та особи, що займаються незалежною професійною діяльністю і знаходяться на загальній системі оподаткування, можуть відносити до витрат суми або товари, передані Збройним Силам України або іншим воєнізованим формуванням чи державі на потреби оборони.

Не залишися поза увагою і доходи фермерів - одноосібників. У п. 23 підрозділу 1 розділу ХХ ПК України тепер передбачено, що під час воєнного стану у випадку продажу власної сільськогосподарської продукції податковому агенту, доходи отримані від нього оподатковуються таким податковим агентом. Тобто, при продажу власної продукції іншому агровиробнику чи трейдеру, останній має виконати функції податкового агента і утримати ПДФО та військовий збір.

При цьому такі податкові агенти у податковому розрахунку відображають лише загальну суму виплаченого доходу на користь фізичних осіб без зазначення окремих операцій та персональних ідентифікаційних даних їх отримувачів.

Податок на додану вартість

Протягом воєнного стану на прострочену заборгованість з бюджету, що виникла через форс-мажорні обставини у зв'язку із військовою агресією, пеня у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ не нараховується.

Встановлено, що під час дії воєнного стану не вважається використанням в неоподатковуваних операціях або операціях, що не є господарською діяльністю, якщо товари, придбані з ПДВ, були знищені або втрачені внаслідок військової агресії, а також якщо такі товари були передані у державну чи комунальну власність, в т.ч. на потреби оборони. Не вважаються постачанням товарів операції з безоплатної передачі на користь Збройних Сил України чи інших воєнізованих формувань.

Через військову агресію росії багато реєстрів було тимчасово відключено для їх захисту і збереження інформації. Так само і Єдиний реєстр податкових накладних. Тому законодавцем визначено, що на період воєнного стану реєстрація податкових накладних чи розрахунків-коригувань не здійснюються, а включення податкового кредиту здійснюється на підставі первинних документів, оформлених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Тобто на підставі паперових документів.

Разом з тим було визначено, що протягом 6 місяців після припинення воєнного стану платники податків зобов'язані забезпечити реєстрацію всіх податкових накладних та розрахунків коригування за цей період. А суми податкового кредиту підлягатимуть уточненню з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Законопроектом № 7360, який було прийнято в цілому 12.05.2022 р., передбачено відновлення податкового обов'язку подання звітності, сплати податків та реєстрації податкових накладних і розрахунків-коригувань у ЄРПН для платників, які мають можливість своєчасно це робити. Перелік документів, які підтверджуватимуть неможливість виконання податкових обов'язків встановлюватиметься Міністерством фінансів.

Цей законопроект передбачає реєстрацію податкових накладних за лютий-травень 2022 року не пізніше 15 липня.

Суми податкового кредиту за товари придбані але знищені через бойові дії включаються до податкового кредиту але бюджетному відшкодуванню не підлягають.

Для покращення ситуації з паливом під час війни запроваджено зменшення ставки ПДВ до 7 відсотків на імпорт бензину, важких дистилятів, скрапленого газу, нафти і сирих нафтопродуктів. Акциз на ці товари встановлюється на рівні 0,00 євро за 1000 літрів. Податковий кредит, сформований під час воєнного стану за рахунок таких постачань, бюджетному відшкодуванню не підлягає і зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.

Акциз

На період воєнного стану звільняються від акцизного податку паливо, скраплений газ та нафтопродукти, імпорт броньованих автомобілів для цілей оборони і відсічі агресії, а також операції щодо фізичної передачі підакцизних товарів Збройним Силам України та іншим воєнізованим формуванням або державі як гуманітарної допомоги чи в порядку примусового відчуження/вилучення для потреб оборони.

У разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних тимчасово дозволяється переміщення пального або спирту етилового за дотримання додаткових вимог до товарно-транспортної накладної: вона повинна містити всю інформацію, що мала бути відображена у відповідній акцизній накладній.

Платники податків (фізичні особи), які у зв'язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях не дотрималися термінів виконання податкових обов'язків щодо акцизу, звільняються від відповідальності за їх невиконання, якщо вони виконають такі обов'язки протягом 1 місяця з дня припинення дії обставин, що перешкоджали їм.

Проте, від 12.05.2022р. цей строк збільшено до 60 днів.

Облік пального та спирту етилового на акцизних складах, що є зруйнованими чи знаходяться у зоні бойових дій або окупації, здійснюватиметься на підставі даних інвентаризації, проведеної після відновлення їх роботи.

Єдиний податок

Платники єдиного податку першої-третьої групи звільнені від сплати ПДВ при імпорті товарів, крім платників, що сплачують єдиний податок за ставкою 3% (а отже є платниками ПДВ).

З 01.04.2022 року фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. Податкова декларація при цьому за такий період не заповнюється.

Для платників третьої групи тимчасово відміняється обмеження за обсягом доходу, надана можливість змінити ставку податку - перейти на 2 відсотка.

При цьому використовувати такі тимчасові особливості не можуть бути суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з обміну іноземної валюти, операції з деякими підакцизними товарами та корисними копалинами, фінансові компанії, нерезиденти, а також філії, представництва та підрозділи неплатників єдиного податку.

Платники податку, які до переходу на сплату 2-відсоткового єдиного податку були платниками ПДВ, звільняються від нарахування та сплати ПДВ, їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою, і всі податкові обов'язки з ПДВ призупиняються.

Разом з тим звільнення від ПДВ не застосовується до операцій з імпорту, а також до операцій з постачання на території України товарів які мають походження з держави-окупанта або держави-агресору. На разі не досить зрозуміло, як буде працювати ця норма.

Податковий (звітний) період для «воєнних» єдинників дорівнює календарному місяцю (крім деяких випадків, визначених у п. 9.7 підрозділу 9 розділу ХХ ПК України), а сума податкового зобов'язання підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, після спливу строку подання декларації.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з «воєнними» особливостями, суб'єкт господарювання подає до заяву. При цьому розрахунок доходу за попередній календарний рік не подається. Суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи за 2-процентною ставкою:

  • з 1 квітня 2022 року - у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

  • з наступного робочого дня після подання заяви - у разі її подання після 1 квітня 2022 року;

  • з дня державної реєстрації суб'єкта господарювання, який протягом 10 днів подав відповідну заяву.

З першого числа місяця, наступного за припиненням або скасуванням воєнного стану, платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки автоматично повертаються до системи оподаткування, на якій вони перебували до обрання цієї.

Крім того платник податку має право самостійно відмовитися від використання тимчасових «воєнного» варіанту єдиного податку.

За товарами/послугами, придбаними чи виготовленими з ПДВ до переходу на єдиний податок, які використані в період оподаткування двома відсотками, в операціях, що не є об'єктом оподаткування за ПДВ, платник податку зобов'язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення його реєстрації платником ПДВ, донарахувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього ПК України.

Кабінет Міністрів України має право визначати додаткові особливості нарахування та сплати єдиного податку.

Для платників, які були платниками податку на прибуток передбачені деякі особливості зміни системи оподаткування. Так, надміру сплачена сума грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, що існує на дату переходу на сплату єдиного податку, зберігається до відновлення загальної системи оподаткування і може бути зарахована у погашення грошових зобов'язань з цього податку.

Від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, що існувало на дату переходу на сплату єдиного податку, може бути зараховане у зменшення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, після відновлення його сплати.

Платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки, у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року, але без врахування періоду перебування на єдиному податку. Проте для цілей трансфертного ціноутворення обсяг річного доходу від діяльності розраховується разом доходами, отриманими як платником єдиного податку.

Від 12.05.2022р. передбачено, що платники податку, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2 відсотків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків з 24 лютого 2022 року, якщо почали сплачувати податки протягом 60 днів із дня переходу на спрощену систему.

Інші податки

Законодавцем звільнено від оподаткування, якщо об'єкти розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації:

  • від плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності);

  • від загального мінімального податкового зобов'язання з власників землі;

  • від екологічного податку, якщо стаціонарні джерела забруднення розташовані на таких територіях;

  • від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Також зазначені об'єкти звільняються від оподаткування, якщо вони були пошкоджені внаслідок військової агресії росії.

РРО

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій» не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

ЄСВ

До Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» також були внесені тимчасові зміни, якими передбачено, що з 01.03.2022р. самозайняті особи (ФОП та особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність), а також члени фермерського господарства можуть не сплачувати за себе єдиний внесок та не подавати відповідну декларацію.

Платники єдиного податку мають право не сплачувати єдиний внесок за мобілізованих на військову службу працівників протягом періоду мобілізації, визначеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію».

Такі суми єдиного внеску сплачуються за рахунок державного бюджету, крім періодів, у яких такі працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення і з яких було сплачено єдиний внесок. Для визначення суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за рахунок державного бюджету за мобілізованих працівників, платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму такого єдиного внеску.

Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення:

  • штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються;

  • не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню;

  • встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, розпочаті до 24 лютого 2022 року та не завершені, зупиняються по останній календарний день третього місяця з дня припинення (скасування) воєнного, надзвичайного стану.

За три місяці війни Верховна Рада України встигла прийняти вісім Законів, якими вносяться зміни до Податкового кодексу України. Інтенсивність нормотворчої роботи дуже велика. Податкове законодавство дуже сильно змінилось і продовжуватиме змінюватись. Єдиний податок, який поки що майже не зазнав змін - податок на прибуток. Викликано це тим, що він здебільшого регулюється стандартами бухгалтерського обілку, ніж Податковим кодексом України. Серед можливих змін у недалекому майбутньому вірогідним є скасування єдиного податку за ставкою 2 відсотки через істотне зменшення надходжень до бюджету. Отже, необхідно уважно слідкувати за його змінами, щоб своєчасно реагувати на них.

Спеціалісти Земельного фонду можуть надати більш розгорнуті консультації з будь яких юридичних питань, як фізичним особам, так і юридичним особам. У разі потреби надати юридичний супровід щодо спірних правовідносин.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до наших адміністраторів групи написавши в особисті повідомлення.87 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page