top of page

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ, ПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ

Юрист Земельного Фонду України,

**Ірина Назаренко **

Сьогодні продовжу надавати відповіді на найчастіші запитання від вас і замість звичної статті про податки ви зможете знайти в цій публікації своє питання і коротеньку, проте змістовну відповідь на нього.

Що таке плата за землю?

Відповідь: це платіж, різновидом якого є земельний податок та орендна плата за землю. У свою чергу, плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

Доречно нагадати, що для того, аби бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад наповнювалися за рахунок плати за землю, органи місцевого самоврядування приймають рішення, у якому визначають ставки, платників-землекористувачів, пільги із земельної плати. Окрім «місцевого» звільнення від плати за землю є й обов’язкове, яке передбачено статтею 282 Податкового кодексу України.

Хто з юридичних осіб є платниками плати за землю?

Відповідь: платниками земельного податку з числа юридичних осіб є власники земельних ділянок та землекористувачі, а платниками орендної плати за землі державної та комунальної власності – юридичні особи, що уклали з відповідним органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.

Що є об’єктом та базою оподаткування для плати за землю?

Відповідь: Об’єктами оподаткування для земельного податку є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності; для орендної плати – земельна ділянка, надана в оренду.

А, базою оподаткування є: нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

Який податковий період для плати за землю?

Відповідь: базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року. А от для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців.

Що є підставою для нарахування плати за землю?

Відповідь: підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

А для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

При поданні платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем, сплата податку здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об'єкт оподаткування.

Які терміни подання юридичними особами податкової декларації з плати за землю?

Відповідь: платники плати за землю (крім фізичних осіб – громадян) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

При зміні протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Як подати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, якщо податкова звітність подається в електронному вигляді?

Відповідь: платники плати за землю, які подають декларації засобами електронного зв’язку, наразі не мають можливість надіслати разом з ними копії інших документів.

Відповідно, платники плати за землю при поданні першої Декларації в електронному вигляді, а надалі при затвердженні нової нормативної грошової оцінки землі, повинні подавати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на паперових носіях.

Юридична особа, яка є платником земельного податку та орендної плати в одній податковій декларації з плати за землю одночасно визначити податкові зобов’язання щодо податку та орендної плати?

Відповідь: платник, який є одночасно платником земельного податку та орендної плати, має подати до органу ДПС за місцем знаходження земельної ділянки окремо податкову декларацію з плати за землю щодо земельного податку та окремо щодо орендної плати.

Які встановлено строки сплати для юридичних осіб плати за землю?

Відповідь: податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Який код КОАТУУ зазначається в податковій декларації з плати за землю у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою України?

Відповідь: при заповненні реквізиту податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) «код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування» (рядок 7 Декларації) потрібно зазначати код територіальної громади, створеної під час проведення адмінреформи, тобто код органу самоврядування, який є адміністративним центром новоствореної територіальної громади.

Скільки податкових декларацій з плати за землю повинна подати юридична особа, що має ділянки в різних населених пунктах?

Відповідь: якщо платник податку має у власності або користуванні, у тому числі оренді, земельні ділянки на території різних сільських (селищних) рад, що належать до одного адміністративного району (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), то такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.

З якої дати необхідно сплачувати орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності: з дня підписання договору оренди земельної ділянки чи з дня його реєстрації?

Відповідь: орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності сплачується орендарем з дня виникнення права користування земельною ділянкою, а саме з дня реєстрації договору оренди земельної ділянки, якщо інше не встановлено умовами договору.

Чи зобов’язаний орендар земельної ділянки надавати до органу ДПС копію договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності?

Відповідь: орендар земельної ділянки зобов’язаний у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору оренди до відповідного податкового органу.

Чи повинні члени садівницького товариства сплачувати земельний податок, якщо земля приватизована, чи платником є садівницьке товариство?

Відповідь: якщо земельні ділянки приватизовані громадянами-членами садівничого товариства і кожен громадянин отримав документ, що засвідчує право на земельну ділянку, то такі громадяни, крім тих, кому надані пільги щодо сплати земельного податку згідно зі ст. 281 Податкового кодексу України, є платниками земельного податку.

При цьому, нарахування фізичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

Садівницьке товариство є платником земельного податку за земельні ділянки, включаючи земельні ділянки загального користування, надані такому товариству для ведення садівництва і щодо яких члени товариства не оформили право на свою земельну ділянку.

Чи повинна юридична особа – платник єдиного податку третьої групи – власник земельних ділянок (землекористувач на правах постійного користування земельними ділянками) у разі тимчасового припинення господарської діяльності сплачувати земельний податок?

Відповідь: так, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи – власник земельних ділянок (землекористувач на правах постійного користування земельними ділянками) у разі тимчасового припинення господарської діяльності повинна сплачувати земельний податок на загальних підставах.

Чи повинен орендар сплачувати орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності відповідно до прийнятого органом місцевого самоврядування рішення про нову нормативну грошову оцінку землі, якщо зміни не внесені до договору оренди землі?

Відповідь: якщо орган місцевого самоврядування прийняв рішення про нову нормативну грошову оцінку землі з урахуванням вимог щодо строку його прийняття та оприлюднення, орендар сплачує орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності, обчислену із застосовуванням такої нормативної грошової оцінки, в тому числі і у разі не внесення відповідних змін до договору оренди землі.

Спеціалісти Земельного фонду можуть надати більш розгорнуті консультації щодо нарахування, сплати та оскарження нарахування земельного податку, як фізичним особам, так і юридичним особам. У разі потреби надати юридичний супровід щодо спірних правовідносин у питаннях оподаткування.

Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутись до наших адміністраторів групи написавши в особисті повідомлення.4 просмотра0 комментариев

Comentarios


bottom of page