top of page

Перехід права постійного користування земельною ділянкою до ФГ

Перехід права постійного користування земельною ділянкою до Фермерського господарства. Порядок державної реєстрації під час переходу такого права.

Доволі часто фермери зустрічаються з питанням «Яким чином право постійного користування ділянкою переходить до ФГ?», «Чи припиняється право постійного користування у разі смерті засновника», «Як зареєструвати право постійного користування земельною ділянкою за Фермерським господарством?».

Влітку 2020 року Велика Палата Верховного Суду вирішила питання щодо переходу права на постійне користування земельною ділянкою та подальшої «долі» використання земельної ділянки у разі смерті засновника.

У Постанові №179/1043/16-ц від 23.06.2020року Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що з моменту державної реєстрації фермерського господарства як юридичної особи право постійного користування земельною ділянкою, яку отримав саме для ведення такого господарства його засновник, переходить до цього господарства.

Такий висновок Велика Палата робить на підставі аналізу положень Закону України «Про селянське(фермерське) господарство», яким було передбачено одержання земельної ділянки як обов'язкової умови для створення ФГ. Водночас одержання громадянином державного акта, яким посвідчувалося право на земельну ділянку для ведення ФГ, зобов'язувало таку фізичну особу в подальшому подати необхідні документи до відповідної місцевої ради для державної реєстрації ФГ. Тобто Закон не передбачав права громадянина використовувати земельну ділянку, надану йому в користування для ведення ФГ, без створення такого ФГ.

Також ураховуючи законодавчі обмеження у використанні земельної ділянки іншим чином, ніж це передбачено її цільовим призначенням, а також правові наслідки використання чи невикористання земельної ділянки не за її цільовим призначенням, надана громадянину у встановленому порядку для ведення фермерського господарства земельна ділянка в силу свого правового режиму є такою, що використовується виключно для здійснення підприємницької діяльності, а не для задоволення особистих потреб.

Висновок: Оскільки, засновник ФГ- фізична особа не є суб’єктом господарювання та як самостійна особа не може використовувати надану ділянку за призначенням без створення юридичної особи , яка з моменту її державної реєстрації землекористувачем стає Господарство, а не фізична особа. І тому відповдно з часу державної реєстрації цього господарства воно повноважне зареєструвати за собою право постійного користування земельною ділянкою, яку раніше для ведення ФГ отримав його засновник.

Що стосується питання припинення права користування земельною ділянкоюу разі смерті засновника фермерського господарства, то земельним законодавством України не передбачено такої підстави для припинення права постійного користування земельною ділянкою , як смерть засновника ФГ на ім’я якого надавався Державний акт на право постійного користування землею.

Стаття 141 Земельного Кодексу України містить вичерпний перелік підстав припинення права користування земельною ділянкою , до них відносяться:

• добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

• вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;

• припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

• використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

• використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

• систематична несплата земельного податку або орендної плати;

• набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці;

• використання земельної ділянки у спосіб, що суперечить вимогам охорони культурної спадщини;

• передача приватному партнеру, концесіонеру нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці, що перебуває в користуванні державного або комунального підприємства та є об’єктом державно-приватного партнерства або об’єктом концесії.

Висновок: Отже, у разі смерті громадянина - засновника ФГ відповідні права та обов'язки щодо використання земельної ділянки, яка була надана засновнику саме для ведення фермерського господарства, зберігаються за цією юридичною особою.

Щодо порядку реєстрації при переході права користування земельною ділянкою.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Задля державної реєстрації права користування необхідно звернутися з відповідною заявою до реєстратора. Разом з заявою для державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою за фермерським господарством потрібно надати реєстратору документ, що підтверджує набуття засновником такого фермерського господарства права постійного користування, окрім підтверження факту набуття засновником права користування ділянкою до заяви додаються наступні документи:

  • витяг з ДЗК по земельній ділянці;

  • рішення про створення ФГ;

  • Статут ФГ;

  • документи, що підтверджують сплату податку ФГ за земельну ділянку ;

  • документи що підтверджують, що дана земельна ділянка рахується за ФГ;

  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ФГ.

Уразі відмови державного реєстратора у вчиненні реєстраційної дії необхідно звертатись з позовною заявою про визнання за ФГ права постійного користування земельною ділянкою.

Після ухвалення судового рішення державна реєстрація права користування за ФГ здійснюється на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Отже, процедура переходу права постійного користування та здійснення реєстрації такого права за ФГ цілком можлива, а тому у разі виникнення питань звертайтесь до спеціалістів Земельного Фонду України.47 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page