top of page

Нерухоме майно на землях сільськогосподарського призначення

Всі ми на сьогоднішній день не тільки спостерігаємо, а й беремо активну участь у змінах, які відбуваються в Земельному законодавстві України.

Зараз в усіх куточках України тема сільського господарства, отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, отримання паїв, та їх використання найбільш актуальна.

Одним із найбільш популярних питань яке стосується земель сільськогосподарського призначення - це є питання експлуатація та обслуговування нежитлових будівель та споруд чи їх будівництво на вказаній категорії земель з метою забезпечення раціонального та ефективного ведення сільського господарства.

Чи можливо змінити цільове призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення?

Хочу нагадати, що всі землі України відповідно до статті 19 Земельного кодексу України за основним цільовим призначенням поділяються на 9 категорій.

Відповідно до статті 22 Земельного кодексу України землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.

Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель відповідно до вимог Земельного кодексу України є підставою для притягнення порушника до відповідальності, визнання недійсними прийняті рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам, визнання недійсними угод щодо земельних ділянок, відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання недійсною таку реєстрацію.

Відповідно **до пункту 15 Перехідних положень **Земельного кодексу України заборонено змінювати цільове призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв) (01.07.2021 вказаний пункт зазнає змін на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення (документ № 552-IX))

Отже, змінити цільове призначення земельних ділянок, які використовуються наприклад для ведення особистого селянського господарства на землі житлової та громадської забудови під час дії мораторію (заборони) неможливо.

В свою чергу для отримання відповідних дозволів (документів дозвільного характеру) на будівництво будь якого об’єкту нерухомості необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо цільового використання земель.

Чи дозволяє чинне законодавство України будівництво на землях сільськогосподарського призначення?

То чи є можливості використання земель сільськогосподарського призначення без зміни їх цільового призначення для будівництва, не порушуючи при цьому порядок встановлення та зміни цільового призначення земель?

Так, це можливо і чинне законодавство України дозволяє таке будівництво:

1) на земельних ділянках, наданих для фермерських господарств

(Фермерські господарства, які відповідно до закону є формою підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення та кого господарства)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про фермерське господарство»

«Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право облаштувати житло в тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об’єктів господарства. Якщо житло членів фермерського господарства знаходиться за межами населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій надається поштова адреса»

«Відокремленою фермерською садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, яка знаходиться за межами населеного пункту»;

2) на земельних ділянках наданих для ведення особистого селянського господарства (ОСГ)

Закон України «Про особисте селянське господарство» дає таке визначення ОСГ – господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг із використанням майна особистого селянського господарства, у т. ч. й у сфері сільського зеленого туризму.

До майна, яке використовується для ведення особистого селянського господарства, належать житлові будинки, господарські будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар та обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські та свійські тварини і птахи, бджолосім’ї, багаторічні рослини, вироблена сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше майно, набуте у власність членами господарства в установленому законодавством порядку.

Відповідно до чинного законодавства члени особистого селянського господарства також мають право реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках, а також заготівельним, переробним підприємствам та організаціям, іншим юридичним і фізичним особам, самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва, надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства.

Враховуючи вищевикладене це означає, що члени ОСГ мають право використовувати склади для зберігання надлишків отриманої сільськогосподарської продукції та надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства, створювати майстерні для ремонту сільськогосподарської техніки та інші будівлі для зберігання інвентаря та забезпечення діяльності господарства;

3) на земельних ділянках, наданих для садівництва

Згідно Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування громадянам для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), для садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Відповідно до пункту 3 статті 35 Земельного кодексу України земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо. Тобто, на землях сільськогосподарського призначення для садівництва можна будувати тимчасові садові будинки та господарські будівлі, які забезпечують функціонування основного цільове призначення земельної ділянки.

Хочу наголосити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 2 вересня 2014 року № 1673-VII внесені зміни до Житлового кодексу Української РСР, який доповнено статтею 8-1 «Переведення в жилі будинки садових і дачних будинків», відповідно до якої громадяни мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Звертаю вашу увагу на те, що відповідно до Законодавства України для будівництва будь яких об’єктів нерухомого майна необхідно отримати дозволи і погодження відповідних органів, для переміщення на земельну ділянку рухомого майна, жодних дозволів не потрібно.

У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення.

А рухомим майном є майно, яке можна вільно переміщувати у просторі.

Не підлягають реєстрації тимчасові споруди, а також споруди, не пов’язані фундаментом із землею. Тобто у випадку відсутності фундаменту будівля є рухомою річчю.

На сьогоднішній день використовується багато сучасні технології, які дозволяють будувати складські споруди, невеликі будівлі, взагалі без фундаменту.

Підводячи підсумок вищевикладеному та аналізуючи чинне законодавство, можна дійти висновку, що і на землях сільськогосподарського призначення можна збудувати садовий чи житловий будинок, станцію технічного обслуговування, складські приміщення та інше.

Однак, остаточне рішення щодо доцільності і можливості нового будівництва та відповідності заявленої вами ініціативи чинному законодавству, залишається за відповідними дозвільними службами та органами, які надають дозволи та приймають в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти.

Землекористувачам та власникам земельних ділянок хочу нагадати, що не слід забувати про таке поняття, як цільове призначення земельної ділянки, зловживати наданими вам законодавством правами та нехтувати вашими обов’язками, а також пам’ятати про всі види відповідальності за порушення чинного законодавства в тому числі і нанесення своїми діями збитків.4 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page