top of page

Кабмін затвердив Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок

Документація з демонтажу не підлягає експертизі, затверджується керівником підрядної організації і є основним керівним документом.

Кабінет Міністрів постановою від 19 квітня 2022 р. №474 затвердив Порядок виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів.

Цей Порядок визначає механізм виконання робіт з демонтажу на підставі відповідних рішень, прийнятих за результатами обстеження відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12 квітня 2017 р. № 257/

Порядок застосовується виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а у випадках, передбачених законодавством, — місцевими державними, військово-цивільними або військовими адміністраціями для організації оперативної діяльності з демонтажу пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів будівель і споруд або їх частин.

Дія цього Порядку поширюється на демонтаж об’єктів будь-якого призначення незалежно від класу наслідків та форми власності, крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Дія цього Порядку не поширюється на демонтаж об’єктів, що проводиться під час виконання робіт з нового будівництва, реставрації, реконструкції та капітального ремонту, а також на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, передбачені Кодексом цивільного захисту.

Терміни у Порядку мають таке значення:

· демонтажні роботи (демонтаж) — особливий різновид будівельних робіт, що виконуються на пошкоджених або зруйнованих об’єктах з метою ліквідації (видалення) частини або всіх їх конструктивних елементів;

· **зруйнований об’єкт **— об’єкт, на якому внаслідок впливу зовнішніх факторів відбулася руйнація у значному обсязі конструктивних елементів, у зв’язку з чим його відновлення є неможливим (значно ускладненим) або економічно необґрунтованим;

· пошкоджений об’єкт — об’єкт, на якому внаслідок впливу зовнішніх факторів відбулася часткова руйнація конструктивних елементів, але який не потребує повного демонтажу та може бути приведений у експлуатаційно придатний стан шляхом подальшої реставрації, реконструкції або капітального ремонту;

· проектно-технологічна документація з демонтажу (документація з демонтажу) — документація, яка містить рішення з організації і технології демонтажу обʼєкта.

·

Рішення про демонтаж окремих обʼєктів приймає виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради або у випадках, передбачених законодавством, місцеві державні, військово-цивільні або військові адміністрації на підставі звіту, складеного за результатами обстеження.

Рішення про демонтаж обʼєкта повинне містити відомості про:

· замовника демонтажу;

· місцезнаходження та короткий опис об’єкта;

· ідентифікатор (реєстраційний номер) звіту про обстеження;

· умови та вимоги до демонтажу.

·

Демонтаж об’єктів проводиться виключно після закінчення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Замовниками демонтажу є виконавчі органи відповідних сільських, селищних, міських рад, а у випадках, передбачених законодавством, місцеві державні, військово-цивільні або військові адміністрації.

Визначення підрядника (виконавця) демонтажу здійснюється відповідно до законодавства. Залучення виконавців демонтажу здійснюється з урахуванням їх матеріально-технічної бази та кваліфікації персоналу для виконання відповідних робіт з огляду на їх складність та обсяги.

Демонтаж проводиться на підставі договору, укладеного між замовником та підрядником.

Відповідальність за порушення вимог безпеки та вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час проведення демонтажу несе підрядник.

Проведення демонтажу не потребує документів, що дають право на виконання будівельних робіт. Після закінчення демонтажу прийняття об’єкта в експлуатацію не здійснюється.

У разі виникнення на обʼєкті та/або прилеглій території небезпеки для життя та здоровʼя людей демонтаж припиняється та вживаються заходи щодо усунення небезпечних виробничих факторів.

Демонтаж може бути частковим або повним.

Частковий демонтаж передбачає розбирання частин пошкоджених будівель і споруд.

Повний демонтаж передбачає знесення (ліквідацію) зруйнованих будівель і споруд.

Демонтажні роботи виконуються відповідно до документації з демонтажу.

Підставою для розроблення документації з демонтажу є рішення про демонтаж.

Організація розроблення документації з демонтажу здійснюється підрядником.

Розробником документації з демонтажу є суб’єкти господарювання, які згідно із законодавством мають право на розроблення проектної документації в частині технології будівельного виробництва.

Вихідними даними для розроблення документації з демонтажу є:

· рішення про демонтаж;

· звіт про результати обстеження з рекомендаціями;

· проектна документація або технічний паспорт об’єкта (за наявності);

· інформація про підземні інженерні мережі та споруди, лінії електропередачі та звʼязку;

· інформація про наявність на об’єктах захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення або інших споруд, призначених для укриття населення;

· інформація про розташування пункту утилізації відходів та полігону для їх захоронення і шляхи транспортного сполучення.

Документація з демонтажу містить рішення щодо організації будівельного (демонтажного) майданчика, технології, організації, послідовності, методів, умов та строків виконання будівельних (демонтажних) робіт.

Документація з демонтажу не підлягає експертизі.

Вона затверджується керівником підрядної організації і є основним керівним документом.

Після закінчення демонтажу виключно в електронній формі з використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва складається акт про демонтаж.

Акт про демонтаж об’єктів, на які поширюється дія Закону «Про державну таємницю», складається з дотриманням вимог зазначеного Закону в паперовій формі згідно з додатком.

У разі повного демонтажу об’єкта акт про демонтаж є підставою для анулювання технічного паспорта та виключення об’єкта з реєстру об’єктів нерухомого майна.

Джерело: SUD.UA141 просмотр0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

コメント


bottom of page