top of page

Кабмін вніс зміни до постанови щодо діяльності нотаріату та оформлення спадщини

Обновлено: 18 июл. 2022 г.

Встановлено граничність зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття. Строк зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на 4 місяці.

24 червня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану». Про це повідомив член Комітету ВР з питань правової політики Ігор Фріс та екс-директор департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України Дмитро Кирилюк.

Постанову ще не опубліковано.

За словами Ігора Фріса, зміни стосуються:

 • «Доступу до реєстрів та повноважень (змінені на більш ліберальні вимоги).

 • Екстериторіальності (повертаємо 55 статтю) там, де немає бойових дій.

 • Посвідчення правочинів за довіреністю (посвідчуємо, але є питання та процедура по підтвердженню).

 • Деталізовано порядок і підстави відстрочення на місяць переоформлення після набуття у власність нерухомості.

 • Вирішили щодо граничного строку щодо зупинення по прийняттю спадщини в 4 місяці.

 • Зупинили подання інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника під час війни».

В свою чергу, **Дмитро Кирилюк **повідомив наступне:

«24 червня 2022 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану»

Внесено зміни до постанов КМУ:

 • 164 (нотаріат в умовах ВС);

 • 209 (державна реєстрація в умовах ВС);

 • 187 (забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією рф);

 • 1290 (використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів).

Основні положення змін:

Постанова №164:

 • Конкретизовано, що термін «особа, пов’язана з державою-агресором» при вчиненні нотаріальних дій використовується в розумінні визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» та окрім іншого, обмеження не поширюються на юридичних осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим підпункту 1 пункту 1 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України № 187.

Звертаю увагу, що в постанові №187 зроблене виключення застосування відповідних обмежень для банків, які є юридичними особами, утвореними та зареєстрованими відповідно до законодавства України.

 • Послаблення щодо нотаріусів, які включаються до Переліку: тепер включенню у встановленому порядку підлягають нотаріуси, після 1 січня 2020 р. щодо яких Міністерством юстиції не приймалося рішення про анулювання або не менше двох рішень про блокування (принаймні два з яких на строк більше місяця) доступів до ДРП або ЄДР та які відповідають іншим критеріям.

 • Також конкретизовано, що нотаріус, якому відмовлено у включенні до переліку або якого включено до переліку з відповідним застереженням, має право після усунення невідповідності визначеним критеріям повторно подати (надіслати) заяву.

 • Щодо роботи нотаріусів в адміністративно-територіальних одиницях, де не працюють реєстри зазначено, що, крім посвідчення довіреностей на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах, а також нотаріальних дій, які відповідно до законодавства можуть бути вчинені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, вчинення інших нотаріальних дій забороняється.

 • Виключена заборона нотаріального засвідчення справжності підписів на актах про передачу нерухомого майна до та із статутних (складених) капіталів (статутних фондів) юридичних осіб.

 • Також з постанови №164 виключена заборона нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізичній особі, за споживчим кредитом, крім випадків, коли такий продаж здійснюється за згодою іпотекодавця, викладеною у формі заяви, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або предметом іпотеки є нерухоме майно, визначене абзацом другим пункту 5-2 Прикінцевих положень Закону України “Про іпотеку”

Але, слід мати на увазі, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2120-IX розділ VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313) доповнити пунктом 5-2 такого змісту:

«5-2. У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти), статей 41, 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах) цього Закону.»!!!!!

 • Звужено заборону нотаріального посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна виключно до випадків, якщо:

 • таке право набуто відчужувачем під час дії в Україні воєнного стану на підставі договору або

 • у зв'язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), або у зв’язку з виходом із складу засновників (учасників) юридичної особи.

 • Знято заборону вчинення ряду нотаріальних дій по довіреності, але за умови дотримання певних вимог:

 • з дня видачі довіреності сплинуло не більше місяця (не більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави);

 • у випадку, якщо з дня видачі сплинуло більше одного місяця (більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави), дозволяється за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом, консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави. Справжність підпису на такій заяві має бути засвідчено нотаріусом не раніше ніж за сім календарних днів, а консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави - не раніше ніж за один місяць до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта);

 • якщо така довіреність посвідчена нотаріусом без використання спеціальних бланків нотаріальних документів - також за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей з внесенням до нього відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для укладення (підписання) відповідного договору (акта).

 • Виключені обмеження щодо територіальності нотаріальних дій.

Повернуто територіальність згідно ст.55 Закону України «Про нотаріат»!!!

 • Встановлено граничність зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття. Строк зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Постанова №209:

 • Прибрані обмеження щодо територіальності при державній реєстрації прав, тобто відновлено територіальність у змісті Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

 • Прибрано обмеження щодо державної реєстрації на підставі документів, щодо яких законодавством вимагається нотаріальне посвідчення або нотаріальне засвідчення справжності підпису, нотаріусом лише у разі посвідчення цих документів (засвідчення справжності підпису на них) таким нотаріусом. Тобто тепер може реєструвати, крім державного реєстратора, і інший нотаріус з дотриманням територіальності.

 • Разом з тим введено екстериторіальність при державній реєстрації щодо юридичної особи, громадського формування, нерухомого майна, місцезнаходження яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, де відключені реєстри;

 • Оновлено перелік заборон при державній реєстрації у п.9 постанови 209, зокрема зверніть увагу на заборону:

 • державної реєстрації на підставі документів, поданих або підписаних на підставі довіреності, посвідченої без використання спеціальних бланків нотаріальних 16 документів, за відсутності щодо неї в Єдиному реєстрі довіреностей відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для подання або підписання відповідних документів;

 • державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи, у результаті якої місцезнаходження належатиме до адміністративно-територіальної одиниці, що включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, де відключені реєстри».

Джерело sud.ua2 294 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page