top of page

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ САДІВНИЦТВА

На сьогодні, багато хто з наших громадян вирішили займатися садівництвом. Земельним кодексом України передбачено, що громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.

Як отримати земельну ділянку для ведення садівництва?

Перший варіант отримання земельної ділянки у власність. Площа ділянки визначена ст. 121 Земельного кодексу України та становить 0,12 га (12 соток) у випадку безоплатної приватизації землі.

Другий варіант отримання земельної ділянки в оренду. Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності (ст. 93 Земельного кодексу України).

Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам, іноземцям і особам без громадянства, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

Існує і третій варіант розміщення саду, за умови наявності приватних земель сільськогосподарського призначення (ОСГ, ПАЮ), але даний варіант потребує зміни цільового призначення земельної ділянки.

Отримання земельної ділянки для ведення садівництва передбачено ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України.

Отже, для отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для садівництва необхідно подати до відповідної ради клопотання про надання земельної ділянки:

до клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, клопотання подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу,

Звертаю увагу, що забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

Земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.

Приємним бонусом бажаючим займатись садівництвом є наявна державна фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.

  1. Суб’єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі для компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року на:

  2. придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю - у розмірі до 80 відсотків здійснених витрат (після проведення ними садіння або ремонту насаджень);

  3. проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення - у розмірі до 50 відсотків здійснених витрат (після завершення монтажних робіт);

  4. закупівлю техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно із затвердженим Мінагрополітики переліком такої техніки, механізмів та обладнання, - у розмірі до 30 відсотків їх вартості.

Крок 1. Закласти насадження та/або провести роботи із спорудження шпалери і встановлення систем краплинного зрошення, придбати спеціалізовану техніку, механізми та обладнання.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:

  1. для отримання компенсації витрат на садивний матеріал, спорудження шпалери, встановлення краплинного зрошення:

заявку на отримання бюджетних коштів;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та копію затвердженої Мінагрополітики проектної документації на створення виноградників технічних сортів;

акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення.

**Бажаю всім охочим гарного врожаю!!! **7 просмотров0 комментариев

コメント


bottom of page