top of page

Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них: Мін'юст визначив особливості

Міністерство юстиції внесло зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень.

Відповідний наказ від 11 листопада 2021 року № 4066/5 набрав чинності 26 листопада.

Зокрема, Інструкцію доповнено розділом XVIII «Особливості звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них».

Згідно з документом опис та арешт земельних ділянок або прав на них здійснюються виконавцем у порядку, встановленому розділом VII Закону «Про виконавче провадження» та розділом VIII зазначеної Інструкції.

Реалізація прилеглої земельної ділянки, на яку звертається стягнення разом з житловим будинком згідно з частиною другою статті 50 Закону «Про виконавче провадження», здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом.

Підготовка до проведення земельних торгів та їх проведення здійснюються відповідно до Земельного кодексу з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про виконавче провадження» та Законом "Про іпотеку", а також відповідно до Вимог щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою Кабміну від 22 вересня 2021 року № 1013.

Для здійснення примусової реалізації земельних ділянок або прав на них, на які звернено стягнення, орган державної виконавчої служби, приватний виконавець отримують доступ до електронної торгової системи, який надається на підставі укладеного договору про організацію та проведення земельних торгів з оператором відповідного електронного майданчика.

Оператор електронного майданчика обирається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем з переліку авторизованих електронних майданчиків, розміщеного на офіційному вебсайті адміністратора електронної торгової системи.

Договір про організацію та проведення земельних торгів з оператором відповідного електронного майданчика для надання доступу до електронної торгової системи державним виконавцям, які відповідно до статті 135 Земельного кодексу виступатимуть організаторами земельних торгів, підписується керівником відповідного органу державної виконавчої служби.

Підготовка лотів для продажу на земельних торгах здійснюється відповідно до статті 136 Земельного кодексу.

Рішенням про проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них, передбаченим частиною четвертою статті 136 цього Кодексу, є оголошення виконавця про проведення земельних торгів.

Під час оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів до витрат, здійснених на підготовку лота до продажу, зазначаються витрати, понесені у зв'язку з оцінкою земельної ділянки або прав на неї, а також виготовленням та затвердженням у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою.

Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів виконавець зобов'язаний письмово повідомити про проведення таких дій суб'єкта переважного права на її купівлю.

Справжність підпису виконавця на повідомленні засвідчується нотаріусами.

Витрати за нотаріальне посвідчення підпису виконавця здійснюються за рахунок коштів виконавчого провадження.

Протокол про результати земельних торгів, договір за результатами проведення земельних торгів, акт про проведені електронні торги / про реалізацію предмета іпотеки підписуються виконавцем та скріплюються печаткою відповідного органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

За наявності підстав, передбачених Земельним кодексом, для відмови в підписанні протоколу про результати земельних торгів або відмови в підписанні договору за результатами проведення земельних торгів з переможцем торгів таке рішення про відмову оформлюється актом виконавця.

Не пізніше наступного робочого дня з дня складання акта про проведені електронні торги / про реалізацію предмета іпотеки в електронній торговій системі всі арешти та заборони, накладені органами державної виконавчої служби (приватними виконавцями), з такого майна знімаються організатором (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову) відповідно до законодавства. Копії постанови про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю земельних торгів та відповідному органу (установі), якому (якій) була надіслана для виконання постанова про накладення арешту, для зняття арешту.

Зараховані оператором електронного майданчика на рахунки органів державної виконавчої служби, приватного виконавця кошти (ціна продажу лота; витрати, здійснені на підготовку лота до продажу у сумі, зазначеній в оголошенні про проведення земельних торгів; гарантійні внески учасників земельних торгів, які підлягають зарахуванню організатору відповідно до частини десятої статті 135 Земельного кодексу) розподіляються в порядку, визначеному статтею 45 Закону «Про виконавче провадження» та розділом VII Інструкції з організації примусового виконання рішень.

джерело jurliga.ligazakon89 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

コメント


bottom of page