top of page

Застава (Іпотека) земельних ділянок

Обновлено: 14 июл. 2022 г.

ЗАСТАВА (ІПОТЕКА) ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

До відкриття вільного обігу земель с/г призначення в Україні було обмежено право власника передавати земельну ділянку в заставу. Як наслідок – фермери та аграрії не мали можливості отримати кредит (наприклад для розширення діяльності, збільшення обігових коштів, придбання нового обладнання тощо). А відтак вони були вимушені шукати інші способи отримати кредитні кошти.

Але з початком функціонування «ринку землі» земля с/г призначення тепер може передаватися в заставу.

**Застава (іпотека) **– це вид забезпечення основного зобов’язання за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, у разі невиконання якого банк має право одержати задоволення своїх вимог за рахунок переданої йому земельної ділянки (або прав на неї).

До предмету застави (іпотеки) може входити право власності на земельну ділянку приватної, державної або комунальної власності, право оренди на таку земельну ділянку та інші речові права на неї (емфітевзис та суперфіцій).

ЧИ МОЖЛИВО ПЕРЕДАТИ В ЗАСТАВУ ЧАСТИНУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ?

Передача в заставу частини земельної ділянки (або права на частину земельної ділянки) здійснюється тільки після виділення такої частини в натурі (на місцевості) на підставі відповідної документації із землеустрою, тобто формування нової земельної ділянки.

УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ЗАСТАВУ:

• присвоєння земельній ділянці кадастрового номера;

• передача в заставу може здійснюватися лише власником;

• обов'язковість нотаріального посвідчення та державної реєстрації угоди;

• угода укладається за місцезнаходженням земельної ділянки;

• Взаємопов'язаність та взаємообумовленість відносин «Заставою може забезпечуватися дійсна вимога,- що випливає з договору»;

• Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути лише банки;

• Передача в заставу частини земельної ділянки (або права на частину земельної ділянки) здійснюється після виділення її в натурі (на місцевості) відповідно до документації із землеустрою;

• Земельна ділянка, що перебуває у спільній власності (або право спільної оренди земельної ділянки), може бути передана у заставу за згодою всіх співвласників (співорендарів);

ФОРМА ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ (ІПОТЕКИ)

Форма договору застави (іпотеки) – письмова, обов’язковим є нотаріальне посвідчення. Недотримання вимог щодо форми договору застави (іпотеки) та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору.

З ЯКОГО МОМЕНТУ ВИНИКАЄ ПРАВО НА ЗАСТАВУ?

Відповідно до ст. 16 ЗУ «Про заставу» момент виникнення права застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Якщо предмет застави відповідно до закону чи договору повинен знаходитись у заставодержателя, право застави виникає в момент передачі йому предмета застави. Якщо таку передачу було здійснено до укладення договору, - то з моменту його укладення. Реєстрація застави не пов'язується з моментом виникнення права застави та не впливає на чинність договору застави.

ЯКІ Є НАСЛІДКИ ДЛЯ БОРЖНИКА У РАЗІ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ?

Наслідки для боржника. Якщо агропідприємство не виконує основне зобов’язання, банк може задовольнити забезпечену заставою (іпотекою) вимогу шляхом набуття права власності (користування) на земельну ділянку. У такому випадку право власності (користування) банку на предмет іпотеки виникатиме з моменту державної реєстрації відповідного права в Держреєстрі прав.

Правовою підставою для реєстрації за банком права власності (користування) земельною ділянкою, яке є предметом іпотеки, буде договір про задоволення вимог банку (іпотекодержателя) або застереження в іпотечному договорі, що передбачає передачу банку права власності (користування) на земельну ділянку в рахунок виконання основного зобов’язання.

Продаж переданих в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них (оренда, емфітевзис і суперфіцій) при зверненні стягнення на предмет застави (іпотеки) здійснюватиметься на публічних торгах.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ?

Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється:

на підставі рішення суду;

виконавчого напису нотаріуса;

згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Отже, можливість передавати земельні ділянки в заставу та отримувати кредити мають свої переваги та недоліки. З одного боку - це нові можливісті для розширення діяльності, збільшення обігових коштів, придбання нового обладнання, а з іншого - не завжди вигідні умови кредитного договору, занадто великі відсотки, нестабільність банківської системи.

Тому завжди треба ретельно прораховувати вигідність укладення таких договорів, розраховувати свої можливості та сили для виконання умов договору. А також по можливості укладати такі договори з юристом, який зможе знайти всі "підводні камені" договору та розтлумачити незрозумілі для вас терміни та пункти. Краще перестрахуватись, ніж залишитись без земельної ділянки!

У разі виникнення складної та не зрозумілої ситуації в земельних та майнових питаннях, питаннях спадщини та ведення фермерського господарства, у разі необхідності отримання консультації, правової допомоги та юридичного супроводу, фахівці Земельного фонду України завжди готові прийти вам на допомогу.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ В ОСОБИСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА ГРУПИ СЕРГІЙ КОНОВАЛОВ АБО ПИШІТЬ ВАШІ ЗАПИТАННЯ У СТРІЧКУ ГРУПИ.Kommentare


bottom of page