top of page

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ

Наразі до Верховної Ради України надійшов законопроект № 5600, який має досить цікаву назву «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Даний законопроект містить низку досить суттєвих змін щодо податків, зборів та обовʼязкових платежів. На мою думку даний законопроект буде дуже швиденько прийнятий, а щоб громадяни не бунтовали проти його прийнятя Верховна Рада України прийме закон про алігархів та розпіарить його. Так би мовити замулять очі народові одним законом, щоб прийняти інший більш кобальніший для громадян.

Розібравши даний законопроект можна виділити наступні, як на мене, основні зміни.


V Рішення органу місцевого самоврядування про встановлення факту користування юридичною або фізичною особою земельною ділянкою державної та комунальної власності без оформлення правовстановлюючих документів стає підставою для нарахування податкового зобов’язання зі сплати земельного податку.


V Органи місцевого самоврядування повідомлятимуть податкову про усіх власників та користувачів, орендарів, користувачів на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, розташованих на території відповідної сільської, селищної, міської ради, до 1 лютого року, наступного за звітним.


V Водиться поняття «мінімальне податкове зобов’язання» (надалі — МПЗ) – мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючи органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної с/г продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до с/г угідь

1) МПЗ обчислюється за формулою:

МПЗ = НГО × S × К× М / 12,

де:

НГО – нормативна грошова оцінка 1 га земельної ділянки:

для земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, – НГО 1 га відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;

для земельної ділянки, НГО якої не проведена, –НГО 1 га ріллі по Автономній Республіці Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;

S – площа земельної ділянки, га;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків;

К – коефіцієнт, який становить 0,05.


2) проте, є пільга для фізичних осіб, які одноособово обробляють землю 4 групи (як стимул вийти з тіні усіх, хто працює в сіру): при обчисленні МПЗ щодо земельних ділянок, віднесених до с/г угідь, фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку четвертої групи коефіцієнт «К» застосовується у половинному розмірі;

3) МПЗ визначається за період володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає на календарний рік, що передує податковому (звітному) року.

4) При цьому, МПЗ не визначатиметься для: ділянок, що використовуються дачними (дачно-будівельними) та садівничими (городницькими) кооперативами (товариствами); земель запасу; невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування; ділянок зон відчуження та безумовного відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.


5) для власників і користувачів ділянок, площею більшою за 0,5 га, наразі це 2 га, МПЗ не визначатиметься.


6) Платники єдиного податку 4-ї групи розраховуватимуть МПЗ з врахуванням наступних вимог: власники, орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до с/г угідь, а також голови сімейних ФГ, в тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного ФГ та використовуються таким сімейним ФГ, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального МПЗ у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік.


У такому додатку визначатиметься, серед всього іншого, різниця між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів.

Ця різниця обчислюватиметься шляхом віднімання від розрахованого платником єдиного податку загального мінімального податкового зобов’язання загальної суми сплачених податків, зборів, платежів, а саме:

а) єдиного податку;

б) податку на прибуток від реалізації власної сільськогосподарської продукції (у разі переходу у податковому (звітному) році на спрощену систему оподаткування із загальної);

в) податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів (чистого оподаткованого доходу) від продажу (реалізації) власної сільськогосподарської продукції (у разі його сплати);

г) податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів у вигляді заробітної плати фізичних осіб, які перебувають з платником єдиного податку у трудових або цивільно-правових відносинах, з доходів за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок, а також з доходів, виплачених у виглядів дивідендів;

д) плати за землю;

е) рентної плати за спеціальне використання води (у разі її сплати).


У разі використання земельної ділянки на праві емфітевзису податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, сплачені під час здійснення виплат за таким договором емфітевзису, щорічно враховується у частці, розрахованій пропорційно до річної суми нарахованої амортизації на нематеріальний актив у вигляді права користування земельною ділянкою за договором емфітевзису.


Так, законодавці хочуть, щоб при позитивному значенні різниці між сумою МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів платник ЄП був зобов’язаний збільшити визначену в податковій декларації суму ЄП, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення та сплатити таку збільшену суму єдиного податку до бюджету в порядку та строки, визначені цим Кодексом для сплати єдиного податку. При цьому сума єдиного податку в частині позитивного значення такої різниці не враховується у загальній сумі сплачених податків, зборів, платежів у наступному податковому (звітному) періоді.


7) Для платників податку – власників, орендарів, користувачів на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до с/г угідь, не переданих такими особами в користування, оренду (емфітевзис) або інше користування на підставі договорів, укладених відповідно до законодавства, загальне мінімальне податкове зобов’язання визначатиметься контролюючим органом та надсилатиметься на поштову адресу платника податку.


Першим роком, за який визначається МПЗ, є 2021 рік, але штрафні санкції, передбачені ст. 123 ПКУ, при визначенні податкових зобов’язань платників податків з урахуванням МПЗ за 2021 рік, а також штрафні санкції, передбачені ст. 124 ПКУ за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, розрахованого контролюючим органом з урахуванням загального МПЗ за 2021 рік, не застосовуватимуться.


V Зменшиться пільговий період для застосування Індексу споживчих цін із значенням 100 відсотків, що використовується для визначення коефіцієнта індексації НГО земель (не до 23-го, а до 22-го року для с/г земель; для земель населених пунктів та інших земель не с/г призначення до 20-го).

Тобто, якщо щойно підвищать НГО проіндексувавши її, розмір МПЗ з 2022-го року може збільшитися в рази.


V Збільшиться ПДФО з 5% до 18% з доходу, отриманого від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 ПКУ, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених в пункті 172.1.ПКУ.


І це далеко не всі зміни, які плануються впровадженню Урядом України.


Спеціалісти Земельного фонду можуть надати більш розгорнуті консультації щодо нарахування, сплати та оскарження нарахування земельного податку, як фізичним особам, так і юридичним особам. У разі потреби надати юридичний супровід щодо спірних правовідносин у питаннях оподаткування.0 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page