top of page

В продовження огляду норм

В продовження огляду норм Закону України №711 від 17.06.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», який набирає чинності з 24.07.2021,

пропоную зосередити увагу на питаннях передачі у власність чи користування земельних ділянок державної або комунальної власності.

Так, нормами Закону №711 визначено, що:

Ø передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб допускається за умови, що відповідні земельні ділянки розташовані в межах території, щодо якої затверджено принаймні один із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні:

  • комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території;

  • генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування території;

  • план зонування території як окремий вид містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель";

  • детальний план території.

Ø громадянин, який бажає безоплатно приватизувати земельну ділянку або отримати в користування земельні ділянки державної або комунальної власності, подає заявку до компетентного органу в електронному вигляді через Публічну кадастрову карту;

Ø у разі затвердження містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до вимог цього Закону не підлягають розробленню:

  • проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;

  • схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці на територію відповідної територіальної громади;

  • проєкти землеустрою щодо впорядкування території відповідних населених пунктів цієї громади;

  • плани земельно-господарського устрою території відповідних населених пунктів цієї громади;

  • проєкти землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб (для територій, на які затверджено детальні плани території або для яких комплексний план містить планувальні рішення детальних планів територій).

Ø встановлюється обов’язок сплатити **втрати сільськогосподарського виробництва у випадку зміни цільового призначення земельної ділянки с/г призначення **(крім віднесенням їх до земель лісогосподарського призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення) у розмірі 30% від різниці між нормативною грошовою оцінкою ділянки зі зміненим призначенням і попереднім.

Ø Скасовується встановлення прибережних захисних смуг за окремими проектами землеустрою. Відомості про межі водоохоронних зон територій, прибережних захисних смуг, пляжних зон мають встановлюватись комплексними планами просторового розвитку, генеральними планами населених пунктів та мають бути внесені до Державного земельного кадастру.

Як все буде відбуватись на практиці, побачимо…………, адже Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування Закону має затвердити Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосування, Порядок та умови надання і використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, інші нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

Питань виникає багато, серед них:

1. Як буде змінюватись плата за землю при зміні цільового призначення власником/користувачем її самостійно?

2. Залишається невизначеним поняття території ОТГ, хоч комплексні плани просторового розвитку поширюються і на землі за межами населених пунктів, проте обсяги цих земель,- це питання відкрите. І редакція законопроекту 2194 не встановлює автоматичної передачі земель за межами населених пунктів до відання ОТГ, а відповідно до запропонованих змін до статті 83 ЗКУ, серед іншого, до комунальної власності відносяться землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, які передані або перейшли із земель державної власності відповідно до закону. При цьому, порядок передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність і так вже визначений ст. 117 ЗКУ.

3. Насторожує «самостійна» зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення, оскільки з 01.07.2021 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» скасовано мораторій на зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства
0 просмотров0 комментариев
bottom of page