top of page

Відсутність необхідного обсягу дієздатності власника З\Д

Відсутність необхідного обсягу дієздатності власника З\Д в момент підписання договору оренди як підстава визнання такого договору недійсним.


Відсутність необхідного обсягу дієздатності власника З\Д в момент підписання договору оренди як підстава визнання такого договору недійсним.


Договори оренди землі, укладені між фіз.особою, яка на момент їх підписання не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності та юридичною особою – орендарем, визнаються недійсними, оскільки договір оренди землі був укладений недієздатною особою.


Відповідно до ч. 2 ст. 792 ЦК України, ч. 9 ст. 93 ЗК України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.


За ч. 4 ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов`язані з орендою землі, є Закон України «Про оренду землі».


Відповідно до статті 1 ЗУ "Про оренду землі", оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.


Статтею 13 ЗУ "Про оренду землі" визначено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов`язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов`язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.


Приписами ст. 40 ЦК України визначено, що фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це. Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною.


Згідно ч. 2 ст. 203 ЦК України, особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Згідно ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч. 1 - 3, 5,6 ст. 203 ЦК Українт, зокрема, відсутність необхідного обсягу цивільної дієздатності в момент вчинення правочину.


Згідно ч. 2 ст. 41 ЦК України, недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину.


За таких обставин визнати недійсними договори оренди землі, укладені між фіз.особою, яка на момент їх підписання не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності та юридичною особою – орендарем, є цілком можливим, оскільки договір оренди землі був укладений недієздатною особою, про це у своєму рішенні від 21 листопада 2019 року наголошує Шаргородський районний суд Вінницької області у справі № 152/216/19.


Власникам\користувачам землі, які звернуться до нас за допомогою, спеціалісти Земельний фонд України підготують більш детальні консультації.10 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page