top of page

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру.

Невідповідність інформації в правовстановлюючих документах інформації зазначеної в Державному земельному кадастрі.

Доброго дня, шановні учасники групи.

Однією із проблем в нашому сьогоденні є допущення помилок під час виконання своєї роботи та службових обов'язків. Не є виключенням і ведення Державного земельного кадастру (скорочено ДЗК).

Багато хто з нас знає такий вислів: “Хто не працює, той не робить помилок”. Так, це дуже влучний вислів. Кожен з нас допускав і допускає є помилки не тільки в роботі, але і в житті та знає і усвідомлює, які критичні можуть бути наслідки таких помилок.

В земельних та майнових питаннях особливо важливо не допускати помилок, тому що їх виправлення (усунення) не завжди просте та швидке і потребує багато часу, нервів та коштів.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про Державний земельний кадастр» викладена інформація щодо виявлення та виправлення помилок допущених при ведені Державного земельного кадастру.

Помилки допущені при ведені Державного земельного кадастру мають різний характер та можуть бути допущені або виконавцем робіт (сертифікованим інженером-землевпорядником) при виконанні геодезичних та землевпорядних робіт або державним кадастровим реєстратором, який реєструє земельні ділянки та вносить відповідну інформацію (зміни) до Державного земельного кадастру.

Будь-який землекористувач може переглянути відкриті дані про земельну ділянку, розміщені на Публічній кадастровій карті, зокрема тип власності, цільове призначення, загальну площу, а також замовити витяг про земельну ділянку, нормативну грошову оцінку, інформацію про право власності та речові права.

На Публічній кадастровій карті можуть бути виявлені неправильна конфігурація земельної ділянки, накладення однієї ділянки на іншу (така ситуація дуже поширена), а в замовленому у ДЗК документі (витягу, довідці, викопіюванні тощо) – помилкові дані.

Можливі помилки, які зустрічаються в ДЗК зазначені у пункті 138 постанови КМУ від 17.10.12 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»:

· технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, який веде ДЗК (Держгеокадастр веде Державний земельний кадастр з 2013 року);

· технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що веде ДЗК (у т. ч. у документах, на підставі яких внесено відомості до ДЗК).

· помилка, допущена внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів ДЗК в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (у т. ч. виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти ДЗК, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 01.01.13 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

· помилка, допущена у відомостях ДЗК, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, наприклад, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Адже починаючи з 2013 року у ДЗК відображаються відомості про зареєстровані речові права на землю, які автоматично вказуються на підставі даних із Реєстру прав;

· технічна помилка, допущена внаслідок перенесення до ДЗК відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

· помилка, допущена у відомостях ДЗК під час державної реєстрації земельної ділянки;

· помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (у т. ч. помилка, що виникає під час перерахунку з однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 01.01.13 р. та відомості про які були перенесені до ДЗК, та помилка у відомостях про місце розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Можна назвати такі найбільш поширені причини та помилки у відомостях ДЗК:

 • відсутні електронний документ та каталог координат поворотних точок меж земельної ділянки в документації із землеустрою, яка готувалася до 2013 року. Ці документи потрібні для правильного розміщення координат земельної ділянки у просторі ДЗК;

 • каталоги координат в документації із землеустрою наведено в умовній або місцевій системі координат (а мають бути у сучасній, запровадженій по всій Україні), що унеможливлює визначення фактичного місця розташування земельної ділянки;

 • документація щодо земельних ділянок, оформлених до 2004 року, підготовлена у паперовому вигляді, але не переведена у цифровий формат (відсутній електронний документ), тобто відсутня у системі;

 • існує перетин/накладання однієї земельної ділянки на іншу або її місцезнаходження не відповідає розташуванню в натурі/на місцевості.

Як показує практика давно оформлені земельні ділянки можуть бути сформованими, документація зберігається в оригіналі в архіві, але через запровадження оновленої системи координат, цифрування та постійного оновлення системи інформація про них може бути відсутня у ДЗК.

До того ж через зміну систем координат ділянка може відображатися на Публічній кадастровій карті не в тому місці (змістилася). Тому потрібно оновити її координати, щоб вона стала на своє місце.

Кадастровий реєстратор не може самостійно внести її за відсутності електронного документа тому землекористувачу чи власнику земельної ділянки доводиться замовляти його у будь-якої землевпорядної організації чи ФОП.

В коректному відображенні у ДЗК відомостей про земельну ділянку насамперед зацікавлені землекористувачі (власники). Тож не варто розраховувати на когось, побачили помилку – звертайтесь за її виправленням.

Помилки у землевпорядних документах, у тому числі і державних актах, які видавалися громадянам та юридичним особам у різний час поділяють на дві групи: технічні та орфографічні.

Технічні помилки, наприклад, стосуються неправильно визначеної площі земельної ділянки, її конфігурацій.

Орфографічними помилками є помилки допущені у:

 • прізвищі, імені і по батькові громадянина, якому видавався державний акт на право приватної власності на його земельну ділянку;

 • назві юридичної особи;

 • назві населеного пункту, вулиці тощо.

Отже, у разі виявлення у ДЗК будь-якої із перелічених помилок щодо земельної ділянки не слід панікувати, її можна виправити. Але перед тим як розпочати виправлення, необхідно провести аналіз матеріалів, документів, інформації для того щоб зорієнтуватися що це за помилка і як її можна виправити. Звичайно найкраще це можуть зробити спеціалісти (землевпорядні організації, сертифіковані інженери-землевпорядники і т.д).

Всі виявлені помилки усуваються відповідно до вимог постанови КМУ від 17.10.12 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» та Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Майте на увазі!

 • Помилка виправляється не тільки в тому документі, в якому її виявлено, але й в усіх документах, що створюються під час ведення ДЗК та містять відомості про таку земельну ділянку, шляхом їх повторного виготовлення в електронній та паперовій формах.

 • Виправлення помилки, допущеної внаслідок помилки у документації із землеустрою, здійснюється після внесення змін до такої документації. Тож треба звернутися до землевпорядної організації, яка розробляла документацію, щоб вони виправили помилки в паперових документах. Виправлення в електронному документі зробить кадастровий реєстратор.

 • З 2013 року державні акти на право власності на земельну ділянку не видаються, а тому помилку в самому державному акті, який був виданий раніше, виправити неможливо.

 • У разі, якщо кадастровий реєстратор не може перевірити та підтвердити відомості про власника земельної ділянки, він відмовить у державній реєстрації земельної ділянки. Дана відмова оформлюється відповідним рішенням, яке видається заявнику на руки і це є підставою для звернення до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту належності заявнику правовстановлюючого документу. Після отримання позитивного рішення суду, заявник подає його державному кадастровому реєстратору разом із державним актом, що містить помилку. На підставі таких документів до Державного земельного кадастру вносяться зміни і заявнику видається витяг із правильними відомостями.

У разі виникнення складної та не зрозумілої ситуації в земельних та майнових питаннях, питаннях спадщини та ведення фермерського господарства, у разі необхідності отримання консультації, правової допомоги та юридичного супроводу, фахівці Земельного фонду України завжди готові прийти вам на допомогу.

Звертайтеся в особисті повідомлення до адміністратора групи Сергія Коновалова або пишіть ваші запитання у стрічку групи.

Земельний фонд України бажає вам міцного здоров’я, терпіння та наполегливості.

Ми віримо, що у вас все вийде і все буде гаразд!260 просмотров0 комментариев

Comments


bottom of page