top of page

Використання орендованого пасовища

Використання орендованого пасовища із зміною виду цільового використання земельної ділянки є порушенням

Відповідно до ст. 96 ЗК України землекористувачі зобов`язані забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу.

Законом України «Про охорону земель» передбачено, що власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов`язані: дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України; забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку; здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів.

Використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється.

Статтею 20 Земельного кодексу України передбачено, що види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 цього Кодексу.

Верховний Суд в постанові від 22 січня 2020 року по справі № 468/1498/17-ц зазначив, що земельні ділянки, віднесені до однієї і тієї ж категорії, можуть використовуватися за різними видами цільового призначення, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності тощо, та визначені у Класифікації видів цільового використання земель.

В постанові від 12 грудня 2019 року по справі № 904/1054/19 Верховний Суд зробив висновок що необхідність дотримання обмежень щодо розорювання земель, а також створення, збереження та відновлення сіножатей та пасовищ відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов, передбачена Законами України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", Концепцією національної екологічної політики України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 880-р, Стратегією удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 413, Національним планом дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271-р. Економічні міркування і навіть право на власність, не мають виходити на перший план у питаннях охорони навколишнього середовища.

За приписами норм статей 20, 34 Земельного кодексу України земельна ділянка для сінокосіння і випасання худоби може використовуватися лише у межах вказаного виду використання, тобто якщо земельна ділянка з видом угідь – пасовище або сіножаті, передані у користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва то це НЕ Є підставою для вирощування на цих землях сільськогосподарської продукції.

А отже на вимогу орендодавця договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов`язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі» та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об`єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки.

Нагадаю, що на землях пасовищ може бути проведено поверхневе або докорінне поліпшення. При поверхневому поліпшенні для існуючої рослинності створюють кращі умови росту і розвитку без порушення дернини. Провадять його, коли в травостої є понад 25 % цінних злакових і бобових трав, які без належного догляду перебувають у пригніченому стані.

При докорінному поліпшенні повністю руйнується природна дернина, знищується існуючий травостій і провадиться залуження культурними лукопасовищними травами. Докорінному поліпшенню підлягають сіножаті і пасовища, які дуже заросли чагарником, вкриті великою кількістю купин, низькопродуктивні.


То ж, з питаннями, що виникають при використанні земель, в тому числі за договорами оренди, варто звертатись до фахівців, консультація та допомога яких убезпечить вас від вчинення правопорушення у сфері використання та охорони земель та подальшої відповідальності за нього.63 просмотра0 комментариев

Comentários


bottom of page